Veronica Pavel Lerner

Nǎscutǎ la Bucureşti. Emigreazǎ în Canada în 1982, la Montreal, iar în 1997 se mutǎ la Toronto, unde îşi desfǎşoarǎ
în prezent activitatea de om de ştiinţǎ, editor, poet şi eseist   

Studii

Univ. Bucureşti, Facultatea de Chimie. Cursuri de limba engleză la Univ. McGill (Montreal

Activităţi ştiintifice

Lucrǎri ştiinţifice de specialitate publicate în România, Canada, USA; “Canadian Expert in Analytical
instrumentation in Gas Chromatography", “Chair person” în comisiile guvernamentale canadiene de specialitate    

Activitate publicistică, editorială şi artistică în România, Canada, USA

•        redactor la  "Observatorul" din Toronto, ziar premiat de Guvernul Canadei în 2008 si 2014 pentru promovarea
culturii Româneşti în Canada; membră a cenaclului de pe lângă această publicaţie
•        colaborator la publicaţii din Canada, SUA, România: "Target 01", "Melos" (revista Uniunii Compozitorilor din
România), “Vatra Veche”, “Signet”, “Singur”, "Nomen Artis", "13 plus", "LaPunkt" (România), “Observatorul”,
“Agenda Canadiană”, “Noi Românii”, “Semnalul”, "Candela de Montreal" (Canada), “Radio Metafora” (SUA),
"Cronograf" (România), "Alchemia" (Internațional), "Nautilus", "Revista ASLRQ (Canada), "Destine Literare"
(revista ACSR, Canada) , Revista "Leviathan" (România)  etc.
•        membru în MWG (Mississauga  Writers Group), Canada11
•        membru colaborator în ASLRQ (Asiociaţia Scriitorilor de Limbǎ Românǎ din Quebec)
•        membru în ACSR (Asociatia Canadianǎ a Scriitorilor Români)
•        membru în juriul publicului CIMM  (Concours Intenational de Musique de Montréal) 2010, secţia vioară
•        editor şi/sau administrator pe site-uri literare în limba română

Activităţi literare

Cărţi în România
•        "Miniaturi de dincolo de Ocean", Ed. Arhaeus, Buc. 2000 (prozǎ scurtǎ)
•        “Gânduri printre rânduri", Ed. Arhaeus, Buc, 2001 (prozǎ scurta, poezii)
•        "Binecuvântatul prezent", Ed. Pallas Athena, Focşani, 2006 (poezii)
•        "Oameni pe care i-am cunosut", Ed. Vatra veche, Tg. Mureş 2015 (proza scurta)
•        "Oameni-Repere-Mărturii", Veronica Pavel Lerner ȋn dialog cu Nicolae Băciuț, Ed. Vatra veche, 2018 - ( "100
de cărti dedicate Centenarului Unirii")  
•        Sub tipar: "Disonanțe de bon ton", Ed. Coresi, Bucuresti (proza scurta, cu ilustrații de Adelaida Mateescu)

Cărţi în Canada
•        “Talking the world over”, Cranberry Tree Press, Canada, 2001 (short stories)
•        “Smiles in the Mirror”, Cranberry Tree Press, Canada, 2002 (short stories, poems)

Antologii şi Enciclopedii
•        autor de sonete în “Antologia Sonetului Românesc” de Radu Cârneci, editura Muzeul Literaturii Române 2008
Autor de poezii în Antologia cenaclului Lirei 21 “A treia Carte”, Editura Art Book, 2012
•        autor de poezii în “Antologiile Confluenţe Lirice”, din 2013, 2013, 2014, Editura PIM
•        autor de proză în “La confluenţă de gânduri- Antologie de proză”, Editura PIM 2013
•        autor de proză în volumul “N. Steinhardt-cu timp şi fără timp”, ediţie îngrijită de N. Băciuţ, Editura Nico 2012
•        fişă personală în “Enciclpedia personalităţilor Feminine din România” de George-Marcu şi Rodica Ilinca,
Editura Meronia 2012.
•        autor de poezie şi proză în limba engleză ȋn antologiile "Word Fest" ale grupului de scriitori MWG din Canada,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018
•        autor de poezie şi proză în limba engleză ȋn revista trimiestrială electronică (E-zine) a grupului MWG  
•        autor de poezie în antologia de poezii "Roşu Mocnit", de la Casa Gândului-Cleopatra, Editura Rovimed
Publishers, 2014
•        autor de poezie în limba francezǎ şi prozǎ în limba românǎ în revista asociației  ASLRQ (2015 - 2018)
•        autor de interviuri ȋn revista asociației ACSR - "Destine Literare" (2017-2018)

Premii:
•        2015: Premiul I la concursul "Premiile Ars Poetica 2015, secțiunea Carte" pentru volumul "Oameni pe care i-am
cunoscut", Ed. Vatra veche 2015
•        2018: Diplomă de excelență "10/100" Pentru contributia adusa la devenirea revistei VATRA VECHE, pentru
aportul la "Creșterea limbei românești / Ș-a patriei Cinstire" cu ocazia centenarului marii Uniri si a 10 ani de existență
a revistei "Vatra veche".
•        2018: Cartea " Nicolae Băciuț în dialog cu Veronica Pavel Lerner, Oameni-Repere-Marturii", Premiul UZPR
(Uniunea Ziaristior Profesioniști din România) la secția "Carte de publicistică"
Carti Publicate