Veronica Pavel Lernerveronicalerner7@gmail.com

1055 Bloor Str. # 1619,
Mississauga, On, L4Y 2N5, Canada
tel: (905) 277-3606, cell: (905) 867-5241

    Născută la Bucureşti. Emigrează în Canada în 1982, la Montreal, iar în 1997 se mutǎ la         Toronto,
unde îşi desfăşoară în prezent activitatea de om de ştiinţǎ, editor, poet şi eseist   
Studii
    Univ. Bucureşti, Facultatea de Chimie. Cursuri de limba engleză la Univ. McGill (Montreal)  
Activităţi ştiinţifice
    Lucrări ştiinţifice de specialitate publicate în România, Canada, USA; “Canadian Expert in         
Analytical instrumentation in Gas Chromatography", “Chair person” în comisiile         guvernamentale
canadiene de specialitate    
Activitate publicistică, editorială şi artistică în România, Canada, USA
    - redactor la  "Observatorul" din Toronto, ziar premiat de Guvernul Canadei în 2008 si 2014         
pentru promovarea culturii Româneşti în Canada; membră a cenaclului de pe lângă această         
publicaţie
    - colaborator la publicaţii din Canada, SUA, România: "Target 01", "Melos" (revista Uniunii         
Compozitorilor din România), “Vatra Veche”, “Signet”, “Singur”, "Nomen Artis", "13 plus",         "LaPunkt"
(România),  “Observatorul”, “Agenda Canadiană”, “Noi         Românii”, “Semnalul”,         "Candela de
Montreal" (Canada), “Radio Metafora” (SUA) ş.a.
    - jurnalist acreditat pentru TIFF (Toronto International Film Festival)  
    - membru în MWG (Mississauga  Writers Group), Canada
    - secretar general al asociaţiei W.A.R.M. (World Association of Romanian Mass-Media)
    - membru colaborator în ASLRQ (Asociaţia Scriitorilor de Limbǎ Românǎ din Quebec)
    - membru în juriul publicului CIMM  (Concours Intenational de Musique de         Montréal)         2010,
secţia vioară
    - editor şi/sau administrator pe site-uri literare în limba română
Activităţi literare
Cărţi în România
    - "Miniaturi de dincolo de Ocean", Ed. Arhaeus, Buc. 2000 (prozǎ scurtǎ)
    - “Gânduri printre rânduri", Ed. Arhaeus, Buc, 2001 (prozǎ scurta, poezii)
    - "Binecuvântatul prezent", Ed. Pallas Athena, Focşani, 2006 (poezii)
    - "Oameni pe care i-am cunosut", Ed. vatra veche, Tg. Mureş 2015 (proza scurta)
Cărţi în Canada
    - “Talking the world over”, Cranberry Tree Press, Canada, 2001 (short stories)
    - “Smiles in the Mirror”, Cranberry Tree Press, Canada, 2002 (short stories, poems)
Antologii şi Enciclopedii:
- autor de sonete în “Antologia Sonetului Românesc” de Radu Cârneci, editura Muzeul Literaturii
Române 2008 Autor de poezii în Antologia cenaclului Lirei 21 “A treia Carte”, Editura Art Book, 2012
- autor de poezii în “Antologiile Confluenţe Lirice”, din 2013, 2013, 2014, Editura PIM
- autor de proză în “La confluenţă de gânduri- Antologie de proză”, Editura PIM 2013
- autor de proză în volumul “N. Steinhardt-cu timp şi fără timp”, ediţie îngrijită de N. Băciuţ, Editura Nico
2012
- fişă personală în “Enciclpedia personalităţilor Feminine din România” de George-Marcu şi Rodica
Ilinca, Editura Meronia 2012.
- autor de poezie şi proză în limba engleză in antologia "Word Fest" a grupului de scriitori MWG din
Canada, 2014
- autor de poezie în antologia de poezii "Roşu Mocnit", de la Casa Gândului-Cleopatra, Editura Rovimed
Publishers, 2014
- autor de poezie în limba francezǎ şi prozǎ în limba românǎ în alte diferite antologii    
Carti Publicate