Statutul Asociației
Asociația Canadiană a Scriitorilor Români funcționează după regulile de bun simț,
politețe și respect. Acestea pun bazele ordinei și armoniei dintre membri.