Nicolae Grigore Mărăşanu
Nicolae Grigore Mărăşanu: născut la 7 decembrie 1937, în Măraşu-Brăila; părinţi Bunea şi
Elena Chiriţă Grigore.

Licenţiat în Drept al Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, promoţia 1969. Studii
postuniversitare la Universitatea  Bucureşti.  

A  lucrat:  

Ziarist: corespondent în  presa centrală, redactor şef adjunct la revista Flacăra, redactor
şef la revistele Eco, Ecomagazin, Ecosofia şi cotidianul Viitorul Românesc; şef secţie la
publicaţiile Muncitorul forestier, Parlamentul şi Literatorul.

Expert parlamentar la Camera Deputaţilor.

Avocat, titularul biroului de avocatură Nicolae Grigore Mărăşanu, Baroul Bucureşti.

Preşedinte al Fundaţiei Europene de Ecologie şi Cultură, membru în primul Consiliu de
conducere al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, vicepreşedinte al Filialei Sud-Est a USR,
la primele alegeri.

Cărţi de poezie: Insula, Albatros, 1973; Corabia de fosfor, Eminescu, 1976; Umbra fluviului,
Eminescu, 1979; Enisala, Albatros, 1980; Distanţa dintre mine şi un  iepure,  Eminescu,  
1983;  Capriciu  pentru  cele patru vânturi, Eminescu, 1986; Îngeri şi banjouri, Eminescu,
1998; Marţea canonului, Eminescu, 2001; Sufletul cântă despre sine, Decebal, 2002;
Imparele, sonete, Grai şi Suflet - Cultura Naţională, colecţia Hyperion, Bucureşti, 2007;
Maşinăriile mişcării, Editura Vinea, 2012; Arderea lui A, Convorbiri literare, Iaşi, 2013;
Deşertul invizibil, colecţia Opera Omnia, Tipo Moldova, Iaşi, 2014; Parfumul de frezie auree
/ Recviem pentru frumoasele sinucise, Grai şi Suflet - Cultura Naţională, Bucureşti, 2015.

Reeditări: Imparele, ediţia a doua revăzută şi adăugită, cu o prefaţă de Viorel Coman şi un
eseu (Seducţia Imparului) al autorului, Editura Istros a Muzeului Carol I, Brăila, 2013.

Antologii: Leviathanul, Grai şi Suflet - Cultura Naţională, Bucureşti, 2004, cu un ciclu inedit
Extazele; Balcanica (poeţi români şi sârbi), Ex Libris, 2007; Poeme desfrânate, Grai şi Suflet
- Cultura Naţională, Bucureşti, 2009, cu un ciclu inedit Poeme din Isarlâk; Fiara Impară,
colecţia Opera Omnia, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2011, cu două cicluri inedite, Vocile
cenuşilor şi Recviem pentru Sinele sinucis.

Traduceri: Fiara Impară / The Odd Beast,  versiunea  engleză  de  Petru  Iamandi,  Grai  şi  
Suflet-Cultura Naţională, Bucureşti, 2008; Zvucot na zborot / Sunetul din cuvânt, versiunea
macedoneană de Dimo Dimcev, Editura Arka, Skopie, 2009; Oda na Slaveiot / Odă  
privighetorii, versiunea  macedoneană  de  Dina  Cuvata, Editura Matitza Makedonska,
Skopie, 2009; Triumful inocenţei / Triumfi i pafajësisë, versiunea albaneză de Baki Ymeri,
prefaţă de Luan Topciu, conf. univ dr., secretar I al Ambasadei Albaniei la Bucureşti,
Editura Grai şi Suflet-Cultura Naţională, Bucureşti, 2011;    

      Alte traduceri în antologii şi reviste: indiană (George Anca), maghiară  (Marki Zoltan şi
Balazs F.Attila), albaneză (Baki Ymeri şi Luan Topciu), bulgară (Mihaela Deşliu şi Anastasia
Andriev), sârbă (Radmila Turukalo Sovtic şi Lucian Marina), engleză (Petru Iamandi,
Narcisa Grigore, Centrul de traduceri Universum Iaşi), franceză (Roxana Armeanu, Centrul
de traduceri Universum Iaşi), spaniolă (Mario Castro), germană (Centrul de traduceri
Universum Iaşi), macedoneană (Dimo Dimcev).

Eseuri şi publicistică: Geamandura, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985; De ce Imparul,
Editura Grai şi Suflet - Cultura Naţională, Bucureşti, 2007; Transferul de fiinţă şi mântuirea
prin poezie, în Mărturisire de credinţă literară, Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2006,
Eterna Creangă de Aur, în Cuvinte pentru urmaşi, Editura Carpathia Press, Bucureşti,  
2007, Mireasma dintre cele două temple, colecţia Opera Omnia, Editura Tipo Moldova, Iaşi,
2013; Pumnalul lui Brutus, colecţia Opera Omnia, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2015.

Premii selectiv: Premiul Naţional al Uniunii Ziariştilor din România, 1987; premiul Festivalului
Naţional “Grigore Hagiu” şi al revistei Porto-Franco, 2003; premiul Ministerului Culturii, al
Fundaţiei şi revistei Antares, 2004; Diploma şi Medalia de Argint Ordinul Cavalerilor
Danubieni, în grad de Cavaler al literelor, 2004; premiul de Excelenţă pentru ansamblul
operei şi introducerea în poezia românească a lumii Dunării, oferit de Asociaţia Română
pentru Patrimoniu, 2006; premiul internaţional Balcanica, al Festivalului Poeţilor din Balcani;
premiul Festivalului Internaţional Duiliu Zamfirescu, 2007; premiul internaţional Steaua de
pe cer, oferit de Enciclopedia WHO’S WHO şi Registrul Internaţional al Stelelor, Elveţia,
2007, în urma căruia Steaua Hercules se redenumeşte definitiv cu numele poetului  român;
premiul USR, Filiala Sud-Est,  pentru volumul Poeme desfrânate, 2010; Diploma de Onoare
a USR, Asociaţia Scriitorilor Bucureşti, pentru activitatea literară de excepţie, 2010; premiul
Grigore Vieru, pentru volumul antologic Fiara impară, colecţia Opera Omnia, oferit de
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, 2012; premiul Constant Tonegaru, pentru
acelaşi volum, Fiara impară, oferit de Societatea Scriitorilor C. Negri şi revista Porto-
Franco, 2012; Diploma de Excelenţă şi premiul Opera Omnia pentru întreaga activitate
literară oferit de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est, 2012; Diploma de Onoare
a Primăriei Brăila, 2012; premiul şi Diploma de Onoare a Ministerului Culturii şi Direcţiei
pentru cultură, Brăila, 2014, pentru volumele Maşinările mişcării (versuri) şi Mireasma dintre
cele două temple (eseuri); Diploma de Onoare a Association Rencontres Europeenennes-
Europoesie, Paris, 26 septembrie 2014.

Cetăţean de onoare al comunei Măraşu, 2005 şi al Brăilei, 2006.
Carti Publicate