MONICA-LIGIA CORLEANCA

MONICA-LIGIA CORLEANCA, născută în România, stabilită în SUA din 1984.
Studii: Institutul Politehnic București, Facultatea de Chimie Industrială. Doctorat în Radiochimie, fără
dizertație. Cercetător Științific Institutul de Fizică Atomică-Măgurele, România.  Radiation Safety Officer,
Self Powered Lighting Co., New York, and Senior Reserch Scientist , Westinghouse Co.Fernald, Ohio,
SUA.   Corespondent  la  revista Origini /Romanian Roots și ziarul Curentul Internațional, SUA ; Revista
Destine Literare,  ziarul Observatorul, Canada; Art-emis și Agero , Europa, revista Viata Noastra, Israel .
Publicații literare:                                                                                                                                
1-“Viscolul și alte povestiri”, Editura Criterion Publishing, 2004, SUA                   
2-„Prietenii mei cu blăniță”, cu ilustațiile autoarei,  John S.Swift Co. Inc., 2007, Cincinnati Ohio,
SUA                                    
3-„Timpul care ne rămâne”  (roman), 2009, Editura Danubius , București
4-„Sclav pe două continente”, 2011, Editura Vicovia, Bacău.
5-„Vieți anapoda”, 2012, Editura Vicovia, Bacău.
6 –„My little furry friends”, ( limba engleză) cu ilustrațiile autoarei, 2013, Editura Vicovia,  Bacău.  
7-Articole, eseuri, interview-uri și recenzii publicate în diverse ziare și reviste din diasporă
-Premiul pe țară pentru poezie la 13 ani
1982-Unul din Premiile Marin Preda oferite la prima ediție a concursului de poză scurtă.
2004- Premiul Asociatiei Internaționale a Scriitorilor și Oamenilor de Artă LiterArt XXI , pentru cartea de
debut  “Viscolul și alte povestiri”,  SUA.
Carti Publicate