Mircea Gheorghe

Notă biografică

MIRCEA GHEORGHE ( prozator, traducător și ziarist ), s-a născut la 25 iulie 1943 la Focșani . A făcut studii
universitare la București: Facultatea de limba și literatura romănă (Universitatea București, 1961-1966). În țară,  a
lucrat ca profesor de limba și literatura română, ca redactor la Biblioteca Centrală Pedagogică și apoi la  Editura
Didactică și Pedagogică . S-a stabilit în 1990, la Montreal, în Canada. A  obținut la Université de Montréal un
masterat în Biblioteconomie și Științele Informatiei în 1995 și a lucrat în continuare ca bibliotecar și documentarist
pentru diferite organisme private. precum și ca redactor la periodice în limbile franceză ori română (Argus, Hypatia,
Luceafărul românesc, Pagini românești)
    A colaborat  sau colaborează la reviste din țară ori din diaspora printre care  Timpul,Contemporanul,  Convorbiri
literare, Limbă şi literatură, Luceafarul, Ramuri, Oglinda literară (România), Pagini româneşti, Argus, Terra Nova,
Hypatia, Candela,  Luceafarul românesc, Observatorul cultural  (Canada). A publicat peste 1500 de cronici și
medalioane literare, eseuri, articole, studii şi sinteze de istoria criticii și ideilor literare, zeci de proze scurte (unele, sub
pseudonimul Alexandru Vasiliad) şi  traduceri  (Fernand Braudel, Pierre Chaunu, Jean-Marie Guyau, editura
Meridiane, 1985-1990). Este autor al  unui Ghid de predarea lecturii literare (EDP, 1982) și al volumelor  Partida de
canasta (proză scurtă, Polirom, Iași, 2005), Imprevizibilul triumf, cărți, scriitori, idei (eseuri, Institutul European,
Iași, 2008), Clepsidra (roman, EuroPress, București, 2010), O adevărată familie (proză scurtă, Adenium 2013),
Renversements (roman, Edilivre, 2015,  sub pseudonimul Maurice Germain)  .Texte de-ale sale se află inserate în mai
multe antologii de proză.
Au scris despre el,  printre alții, Liviu Antonesei, Lidia Bodea, Crina Bud, Constantin Dram, Horia Gîrbea, Ramona
Iacobute, Felicia Mihali,  Florin Oncescu, Simona Plopeanu,  N. Turtureanu,  Tudorel Urian.
    La apariția volumului  Partida de canasta,  s-a vorbit despre afinitatea prozei sale cu cea a lui Gogol, Cehov și
Caragiale (Liviu  Antonesei, Lidia Bodea, Crina Bud) și despre calitatea lui de scriitor implicat. (Constantin Dram).
Carti Publicate