Maia Cristea-Vieru
Scriitoare nascuta in România, stabilita de aproape doua decenii in Canada.
Poeta,eseista,autoare a unor carti de ist .artei.
Studii universitare filologice la Bucuresti.Cariera didactică desfăşura in paralel cu activitatea
scriitoricească .
Intre 1957-1959 ia lectii de Istoria artei cu Prof universitar Eugen Schileru si este indrumată si introdusă in
lumea artelor de Prof.universitar Ionel Jianu.
Initiază si conduce Cenaclul Dialogul artelor prin care pune in contact  scriitori si artşti plastici care
acceptau sa tinem sedinte in atelierul lor sau sa participe la sedinţele Cenaclului.Dintre ei au acceptat
invitatia.Ion Marin Sadoveanu, Criticul Radu Ionescu, Radu Tudoran,Agata Bacovia,Nicolae Tăutu, Marin
Sorescu,criticul Marin Mihalache.
Ne-au primit in atelierul lor sculptorii Ion Irimescu,Miliţa Petraşcu,sculptorita Celine Emilia,Ion Jalea.

Debut in presa literar artistica în 1967 în revista Contemporanul condusa de prof.universitar George
Ivascu.
In perioada 1978-1985 publica la rev.Ramuri,Viata româneasca,România literară, Tribuna Romaniei,
Arges,Revista Radio,Scanteia tineretului,Informatia Romania libera.,Vacance en Roumanie.
Frecventează cenaclul George Calinescu.Mai multe interviuri si emisiuni la Radio unde actorii Ludovic
Antal si actrita  Lucia Muresan citesc din poezia   scrisa de Maia Cristea-Vieru.
La Muzeul Abbal din Franta are loc in 1982 o seara de poezie dedicată de Maia Cristea –Vieru artelor
vizuale. Au citit actriţa Hélène Sara şi Maurice S.
In  iunie1969 avusese loc la Londra în sala Expozitiei o seara de poezie din creaţia poetei Maia Cristea,
poezii dedicate sculpturilor lui  Brancusi.In acel an poeta fusese trimisa la Londra unde sculptorita
Milita Petrascu,eleva lui Brancusi avea o mare retrospectiva.

1.Debut editorial în 1982 cu volumul” Milita Petrascu sau Modernitatea” clasicului.(prefata Ion Irimescu)

2.”.Sculptura feminină interbelica,”1999,volum bilingv lansat la Salonul cartii francofone din Toronto.
Cartea s-a bucurat de o buna primire, mai multe reviste au publicat articole cu aprecieri deosebite.
Au urmat:

3.”Reverberatii”,2001(poezii) lansat la New York la Cenaclul M.Eminescu

4.”Euritmii ‘,2003 (poezii) Volum lansat la Cenaclul Observatorul din Toronto

5. »Endorfine, »2004 (poezii)

6. »In Dainty colours « ,2005 ( poezii in limba engleza)

7. »Vocile Niagarei »2007,(Poezii)Lansare la Zilele  Poezis Satu-Mare şi
la Cenaclul “Observatorul” unde primeste Premiul Cenaclului Observatorul din Toronto.

Traduceri  in volum.
-‚”Orele de nisip » Anthologie de poeme de Christine Van Saanen (Antologie de poezie) i
Cartea a fost lansata la Palatul Congreselor din Toronto la Festivalul de poezie

In reviste

Traduceri din creatia poetului Canadian George Elliott Clarke.
Maia Cristea-Vieru publica la ziare si reviste din Statele Unite si Canada:
Metropolitaine,L`Express de Toronto,L`Astre roumain,Observatorul,
Semnalul,Meridianul românesc,Lumea libera (New York) ,la publicatia Academiei
Americano-Române unde a publicat importante materiale despre Brâncuşi si Marcel Iancu.
Publică la reviste din Germania(Galateea) şi România(Poesis,Nord literar, Citadela )
Figurează în mai multe antologii si în Who`s Who , 500 de personalitati din Statele Unite
si Canada .
Ţine  mai multe conferinte la Alliance Francaise  în scopul cunoasterii culturii române
(despre Brâncuşi, George Enescu,despre Poeti romani de expresie franceză.

Este membra a Writers Union of Canada
Membra PEN  Canada si PEN  International
In Consiliul executiv al Academiei  Romano-Americane la ale cărui Congrese participă
Asociatia scriitorilor de limba franceză din Ontario
Asociatia presei etnice din Canada .

A primit cateva distinctii printre care: Femeia Anului 2003

Editor`s choise,for oustanding Achevievement in poetry.
Premiul Cenaclului Observatorul din Toronto,ianuarie
2008                                                                                                 
 
MAIA CRISTEA-VIERU

 Poeta,eseista,critic de artaă,născută in România,la Ploiesti
Studii universitare la Bucuresti,cariera didactica în paralel cu
activitate scriitoricească.
Debut in presa literară(1967)la revista Contemporanul si
România literară
1982 Debut editorial  cu vol.de eseuri „Modernitatea clasicului”1982
In 1999 „La sculpture feminine entre les deux guerre”,
2000,Reverberatii »(poeme)
2001 « Les heures sables « traducere din volumele poetei
canadiene Christine Van Saanen
2003, »Euritmii »( poeme)
2004 » Endorfine »(poeme)
2005 »In Dainty colours  (poeme)
2007        “Vocile Niagarei” (poeme)

Colaborări la publicatii din tara si din alte părti ale lumii.
« Observatorul »- Toronto
„Meridianul romanesc”-California
„Metropolitain” –Brainton Canada
„Citadela”- Satu Mare
„ Poesis”-   Satu Mare
„  Nord literar”Baia Mare
„  Galateea”   Germania
„Lumina lina”,New York

      
Receptare critica
------------------------------
Maia Cristea-Vieru ne ofera poezii în care modalitaţile de
exprimare sunt moderne,transpunând orizonturi interioare
cu trăiri tulburatoare,expresie a unei sensibilitati  aparte.
Scrise pe alte meridiane,multe dintre poezii sunt peofund naţionale
prin trăire,punând in circulaţie personalitati si capodopere
proprii culturii românesti precum si statornice sentimente pentru
tara sa.
                     Puiu Popescu, directorul  ziarului Observatorul


Dotată cu un rafinat simţ artistic,precum si cu o bogată cultura,autoarea
volumului”Euritmii” s-a bucurat intotdeauna de prietenia unor mari artişti.
Poemele ei sunt miniaturi de gând transpus in vers,mai mult sau mai puţin
clasic,sublimat in metaforă si simbol.Dar poate că amintirile nu sunt decât
„un chin cicatrizat”,închis precum firul de cărbune,în diamantul
unei vieţi dedicate adevărului si frumosului.
                        conf.univ.dr. Mihaela Albu  ( în Prefaţa vol.Euritmii )
De o mare frumusete metaforica,putere de sugestie versurile scrise de
Maia Cristea-Vieru sunt dovada acumularii prin ani a unei
experiente scriitoricesti remarcabile.
                Carmen Musat Coman  In Rev.Femeia

E o vie pulsatie emotiva in fiecare vers.suscitata fie de componentele
existentialului inaltator de orice fel,ale omenescului profunf,fie de oroarea
poetei fata de tot ce degradeaza fiinta.
Compuse din versuri moderne,poemele d-nei Maia Cristea-Vieru
se integreaza intr-un mod clasicizant,sui generis,asemanator
celui adoptat de poetul Ion Vinea
                 Prof .univ.dr.Dumitru Micu  (în Prefaţa vol.Vocile Niagarei )

In cateva Antologii:
Timpul rană sângerândă, 2006
A surrender to the moon,2005
Cronicar  pe frontiera Poesis, 2004
La hanul verbelor,2007
Areopagus,2008,Timisoara

Premii
Poetry Book Oward,Boston,2008-
Premiul ziarului Observatorul, Toronto,2007
Diploma pentru bogata activitate culturala,1997,Salonul cartii franceze