Lia Ruse

SCURTA BIOGRAFIE LIA RUSE
Lia Ruse s-a născut la 13 mai 1931 în comuna Teiu Judeţul Argeş ca fiică a lui Nestor Gogoncea şi a
Ioanei, ambii cadre didactice. Urmează Şcoala Primară în satul natal, apoi Liceul Mihail şi Sevastiţa
Vasilescu Piteşti şi Liceul I. L.Caragiale Bucureşti. Originea socială şi trecutul politic al familiei i-au
permis accesul doar la studii postliceale de trei ani, secţia Farmacie. Are preocupări literare chiar din
timpul şcolii primare. Abia după decembrie 1989 i se publică prima poezie -“Biserica cu ceas” la 21
ianuarie 1990 în Argeşul Liber. O mare bucurie îi aduce prezentarea unor poezii la postul de radio
Vocea Americii, în mai multe emisiuni, începând cu 18 februarie 1990 de către Elena Velisar şi recitate
de Victor Ştrengaru şi Mihai Rosetti. A colaborat intens la Argeşul Liber şi după înfiinţare la
săptămânalul argeşean de cultură “Săgetătorul” şi la Glasul Dreptăţii la Piteşti. În luna mai 2004, vine cu
soţul ei la Montreal, unde fiul cel mare -Lilion Ruse- se stabilise încă din ianuarie 1993. Aici publică la
Tribuna noastră, Pagini Româneşti, Candela de Montreal, Obsevatorul din Toronto, revista Destine
Literare Canada şi continuă colaborarea, în ţară, pe lângă revistele anterioare, cu revista Singur din
Târgovişte, Revista Luceafărul Botoşani, Revista Agata Literară Botoşani, în revista Vorniceneanul din
Vorniceni, revista Cronos » Peniţa de aur » ,revista Zeit Braila, revista Un Izvor de Cultură, revista
Cronopedia, revista Armonii Culturale Adjud-Vrancea, revista Basarabia literară, revista Confluenţe
literare Bucureşti, revista Cetatea lui Bucur Bucureşti şi altele în care s-a găsit publicată. Debutează cu
“Freamăt de mai în colorit de toamnă” poezii -în anul 1994- la editura Basarab, din Curtea de Argeş.
(prezentare prof. Al.Th.Ionescu,director revista Calende, Piteşti, Aerul din prejmă, editura Exas Piteşti,
1995. Picturi sonore, editura Tip Naste, Piteşti 1996. Lumi străvezii, ed.Zodia Fecioarei, Piteşti, 2000.
Sculpturi în aripa timpului , ed. Lilion Ruse Montreal, 2001.Lumini suave,ed. L .R. Montreal 2005.La
poarta unui anotimp,ed.L.R. Montreal, 2006. Desprinderi, ed.L. R. Montreal, 2007. Clipe sprijinite-n
gânduri, ed. L.R. Montreal, 2008. Scânteieri în oglinzi, ed. A. S. L .R.Q. Montreal, 2009. Reflectări, ed. A.S.
L.R.Q .Montreal 2010. Arcada timpului, ed.A.S.L.R.Q. Montreal, 2011. A treisprezecea carte, ed, Argeş-
press, Piteşti 2011. Mirare, vrajă, vis, ed. Singur Târgovişte, 2012. Rondeluri şi alte clipe de lumină, ed
Argeş-press Piteşti, 2013. Cuvinte de dor, ed,Trend Piteşti, 2014.Sub cerul armoniei, ed. Singur
Târgovişte,2015
E prezentă în dictionarul bibliografic :Scriitori, publicişti,folclorişti ai Argeşului ( de la Neagoe Basarab
până azi ) ed. Argeş-press, 2010. Face parte din primul volum ``O altfel de istorie a literaturii române
contemporane, realizat de ed. Singur Târgovişte, 2013 ;  Antologia A.S.L.R.Q.2009; Antologie de poezie -
Poeme Hai-hui- vol.2 ed.singur-Tâgovişte, ed. Grinta Cluj 2012; Antologia poeziei meridiane lirice, ed.
Armonii culturale Adjud-Vrancea, 2013; Antologia scriitorilor români de pe toate continentele Cetatea lui
Bucur ed. Cetatea cărţii, 2014; Antologiile Revistei Singur-poezie, ed.Singur-Târgovişte, 2014; Antologia  
Limba noastră cea română Starpress ed. Olimpias-Galaţi, 2014; Colecţia Anotimpuri româneşti: Vara ed.
Singur-Targovişte, 2014; Toamna, ed. Singur- Târgovişte, 2014; Iarna, ed Singur Târgovişte 2015;  
Primăvara, ed Singur-Târgovişte2015. Antologia Limba noastră cea română starpress ed. Olimpias-
Galaţi2014 Antologia Iarna Scriitorilor starpress ed. Olimpias-Galaţi, 2015; Antologia Limba noastră cea
română starpress ed. Olimpias Galaţi 2015; Antologia A.S,L.R.Q. 2015 şi Enciclopedia ilustrată :
Românii din Montreal Danway Publications Montreal, 2015
Opinii de analiză şi apreciere pentru opera de creaţie au fost scrise de : Al. Th. Ionescu prof. lb. română,
scriitor, director rev. Calende Argeş; Spinei Nicolae prof.lb.română eminescolog; Sergiu Nicolăescu conf.
univ. membru al U.S.din România; Mihai Golescu prof. univ. director de ziar, publicist scriitor; Adrian
Erbiceanu preşedinte A.S.L.R.Q. poet; Ortansa Tudor prof, lb. română. scriitor, traducător beletristică;
Ionuţ Caragea poet, scritor, membru U.S. din România, membru al Acad. Rom-Americ.de arte şi ştiinţe,
vice preşedinte A.S.L.R.Q.; Constantin P. Popescu scriitor, publicist, critic literar; Renata Alexe prof. lb.
română, publicist, critic literar; Eva Halus ziarist, poet,
pictor.                                                                                                                                                                      
Carti Publicate