Eugen Giurgiu
Eugen Giurgiu
Note biografice
M-am născut în anul 1924 la Iara, jud Cluj. Mi-am făcut studiile secundare la Turda şi la
Bucureşti. Dela vârsta de cinci ani am început să studiez vioara şi am fost de atunci violonist
profesionist.
Îndrăgostit de literatură şi sfătuit de profesorii mei am încput să scriu povestiri. În 1939 am
obţinut premiul 1 la concursul Tinerimii Române iar un an mai târziu am câştigat medalia de aur la
un concurs internaţional organizat de Alliance Francaise.  Am primit ca premiu şi o sută de carţi la
alegere din cataloagele editurilor franceze, plus o călătorie de 30 de zile în Franţa.
Am urmat cursuri de farmacie, muzică şi filozofie la Universităţile din Bucureşti şi Cluj. Printre
colegii şi prietenii mei se numărau Doinaş, Negoiţescu, Radu Enescu, Victor Felea ş.a. Am avut
iluştri profesori ca Lucian Blaga, D.D. Roşca , Liviu Rusu.
Am lucrat ca violonist în orchestra Operei din Cluj, în Filarmonica Ardealul, am fost apoi
chiemat la Bucureşti unde am devenit inspector general al Teatrelor Muzicale, consilier muzical la
fabrica de discuri Electrcord, Director Artistic al Operei Române din Bucureşti.  În tot acest timp
am predat cursuri de vioar| la Liceul de Muzica din Bucureşti.  Am publicat povestiri şi articole în
Urzica, Neuer Weg, Informaţia Bucureştiului, Gazeta Literar|, revista Muzica.  Indemnat de
Francisc Munteanu şi de Titus Popoviciu am scris romanul Ceteraşul, publicat parţial de Editura
Tineretului.  Ali Ştefănescu, directorul ESPLA mi-a propus să editez memoriile unui sus pus
activist de partid, membru CC, ceea ce am făcut.  Cartea s-a publicat sub titlul Flăcări în Stepă şi
s-a difuzat| în 22 mii de exemplare, dar a fost retrasă de pe piaţă după două luni, pentru că linia
partidului nu mai corespundea cu teoriile emise în carte.
În 1968 am părăsit definitiv România. M-am stabilit la Toronto unde locuiesc şi în prezent.
Am predat muzică instrumentală la Colegiul Harbord iar în 1976 am înfiinţat York School of
Classical Ballet and Music. În 1992 am început să public o revistă literară lunară, Litterae, pe care
am transformat-o în Multilingual Literary Magazine cu acelaÕ nume, în limbile englez|, francez|,
germană, italian|, latină, română şi spaniolă.  
Din 1981 pân| în 1998 am funcÛionat în calitate de Consilier de Stat al Congresului
American.
Am publicat povestiri în reviste americane Õi româneÕti.
În 1994 am publicat volumul de povestiri Biserica Ars|, (Editura FundaÛiei Culturale
Române) urmat un an mai târziu de ‘Ca frunzele’n vânt’ (Editura Sophia, Arad.) Romanul meu
Ewoclem sau Întortochiatele C|r|ri a ap|rut în 1996 în editura Humanitas din Montreal
coproducÛie cu Editura FundaÛiei Române din BucureÕti. În anul 2000, am publicat traducerea
faimoasei c|rÛi canadiene, Anne of the Green Gables de L.M. Montgomery,  în editura Alfa din
BuureÕti
Toate volumele menÛionate mai sus sunt epuizate.
O sumar| biografie, cu unele inexactit|Ûi, se g|seÕte Õi în “DicÛionarul Scriitorilor Români
din Statele Unite Õi Canada” de Aurel Sasu (Albatros, 2001)

Biserica arsa - fragment
 


Carti Publicate