Eugen Caraghiaur

04.15 august 1923
05.Oraşul Ceadîr-Lunga, judeţul Tighina, România –Republica Moldova, T.A.G.
06.Principe de Panciu Ştefan Profesor Caraghiaur; Principesa Alexandra Maria Josefina Caraghiaur de Dadjani,
Profesoară de limbă franceză.
07.Politehnica din Timişoara-Facultatea de Mine Metalurgie (1943-1948) Universitatea de la Roma cursuri serale.
Diplomă de inginer petrolist.(1948-1949) Universitatea din Nancy, Şcoala  Naţională Superioară de Geologie Aplicată şi
de Prospecţii Miniere. Diplomă de Inginer Geolog Minier.
08.1951-1954 Inginer geolog pentru SULLIVAN MINES în Abitibi, Quebec, Canada; 1955-1978 Inginer Consilier, Cabinet
privat; explorări, prospecţii miniere, foraje de
puţuri arteziene în roci precambriene. Expert radistezist în detectări de ape subterane.
1954-1978 Preşedintele Întreprinderilor MONTREAL FUELS, PETRO-Montreal.
Transport de petrol pentru încălzit, arzătoare automate, întreţinere, economie de  energie. 1979-2004 Preşedintele de
Consiliu al companiei CAN-ROM Inc.Imobiliare.
09.Bursa Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa (1949) pentru terminarea studiilor
de inginerie.
10.Studii la Universitatea din Sorbona cu profesorul Chevallier. Geologia rocilor sedi-
mentare petrolifere din ALBERTA, Canada, (1952).
11.19 aprilie 1951 refugiat politic în Canada. Am  redobândit cetăţenia română în anul 1992.
12.Uniunea Scriitorilor din România: 1995. Uniunea Scriitorilor din Moldova: 2000; Co-fondator al Asociaţiei  canadiene
a scriitorilor de limbă română: 2002.
13.Magazinul MOLDOVA, Literatură şi Artă, Ana Sozu-Republica Moldova.
Datina Străbună, A.R.C. – Asociaţia Românilor din Canada, Quebec.

14 ANTOLOGII:.ETERNA IUBIRE. Antologie. Vasile Căpăţână. Editura BIODAVA, Bucureşti.
LUCRĂRILE CELUI DE AL DOILEA CONGRES AL SPIRITUALITĂŢII          ROMÂNEŞTI Liga Culturală pentru unitatea
Românilor de pretutindeni. Editura ,,RADICAL,,, Drobeta-Turnu Severin, Oltenia. Etc.
Editura Fundaţia LUCEAFĂRUL. Un dicţionar de Laurenţiu Ulici, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România.

15.FONDATOR: DATINA STRĂBUNĂ, revista culturală a Bisericii Sf.-Ioan Botezătorul din Montreal, Quebec, Canada, 1973-1975. Ziarul DREPTATEA din New-York, S.U.A.
Co-redactor al ziarului din 1973 până în 1980. Ziarul oficios al COMISIEI DE REORGANIZARE A PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC din REFUGIU. Am demisionat după ce în anul
1980, Ceauşescu a refuzat cererea GRUPULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC din REFUGIU de colaborare politică după modelul Poloniei.
P.N.Ţ., prin Mine, cerea SCHIMBAREA REGIMULUI şi revenirea la Democraţie într-o perioadă de 10 ani. După 1980, Cornel Coposu  M-a înlocuit, deşi înainte de a părăsi Bucureştiul, ne
înţelesesem să reîncepem lupta de înlăturare a Regimului Ceauşist.
AM FONDAT Congresul canadian român în anul 1954. Prima Preşedintă a fost Principesa Aurora Caba de Panciu din 1954 până în anul 1987 când Adunarea generală a fost sabotată la
cererea Securităţii de uneltele ei din Montreal.
AM FONDAT, dirijat şi prezentat emisiunile Orei de Televiziune în culori prin Cablu VIDEOTRON şi C.F. Cablu din Montreal din 1984 până în anul 1990, luna iunie. Opt emisiuni
săptămânale. Prima Oră de telerviziune românească din America de Nord şi poate din lume în acea perioadă.
În anul 1961 am ajutat efectiv pe plan politic la acceptarea Postului de Radio Multietnic din Montreal. Polonezul Stanczikowski a obţinut dreptul de a opera şi în semn de mulţumire a
dat Românilor din Montreal dreptul de a opera o oră de radio în limba română, gratuit. Dr.Ţăranu a condus această emisiune, iar la ora actuală este condusă de F.A.R.C.
În anul 1968 am fost la Bucureşti şi am cerut Patriarhului Iustinian Marina crearea UNEI BISERICI ORTODOXE ROMÂNEŞTI legată spiritual de B.O.R. Mitropolitul Antonie Plămădeală M-
a ajutat enorm. Autorităţile comuniste au acceptat numai în anul 1971 şi, numai în anul  1979, trimiterea Iconostasului cerut de mine şi sculptat la Mănăstirea CĂLDĂRUŞANI, dar din
partea Patriarhului Iustinian. Actualmente Biserica a devenit CATEDRALĂ şi face parte din Arhiepiscopia ortodoxă română din America şi Canada sub conducerea Arhiepiscopului
Nicolae.În anul 1976 am fost ales cu unanimitate de voruri Preşedinte de onoare al Bisericii Sf.-Ioan Botezătorul din MontrealÎn anul 1980 am cerul Patriarhului IUSTIN MOISESCU
crearea unei EPISCOPII ORTODOXE ROMÂNE în CANADA.Cererea a fost acceptată . A venit Episcopul Nifon Mihăiţă, propus de mine. Episcopia nu a luat fiinţă din cauza Securităţii,
influenţa căreia nu a fost acceptată de Arhiepiscopul Victorin din Detroit.
16.Condamnat la închisoare de către Tribunalul militar din Timişoara şi la Moarte de către N.K.V.D. pentru luptai împotriva ocupaţiei sovietice. Eram Preşedintele Fondator al Tineretului
Universitar al Partidului Naţional Ţărănesc şi coordonam pe teren activitatea împotriva Anei Pauker şi a regimului impus cu forţa.Am participat şi condus GREVA STUDENŢILOR după
arestarea lui Pătrăşcanu. Am condus manifestaşii monstre de stradă împotriva Siguranţei care proteja Uniunea patriotică susţinută şi subvenţionată de P.C.R. prin Moscova. Am continuat
să stau în clandestinitate din februarie 1946, după ultima întrunire a Delegaţiei Permanente a P.N.Ţ. condusă de Iuliu Maniu, pâmă la 23 august 1948 când am trecut Dunărea înot la
CAZANE. A urmat o detenţie la Cladova, Pancevo şi Beograd. Am stat cu domiciliu forţat la ŞABAŢ până la 22  octombrie 1948. Am fugit trecând graniţa Iugoslaviei spre Austria
clandestin unde am ajuns pe ziua de 24 octombrie 1948 la ora 10 dimineaţa.Am stat la Campul I.R.O. timp de o lună. După multe interogatorii, la cererea lui Emil Ghilezan şi a lui
Cretzeanu, care locuiau la New-Xork, S.U.A., am fost liberat. Am trecut din nou graniţa spre Italia în mod clandestin şi am ajuns în satul Crasna cu locuitori Sloveni. M-am predat
autorităţilor italiene care m-au încarcerat şi dus din închisoare în închisoare de la Goriţia până pe Insula LIPARI.
Am organizat şi condus o grevă generală a celor 5000 de deţinuţi politici. Am reuşit să se desfiinţeze CAMPOUL. Am fost transferat la CINECITTA lângă Roma. În luna iunie, 14, am
trecut clandestin graniţa Franţei. Am ajuns la Paris pe data de 19 august 1948. Numai în FRANŢA am devenit OM LIBER.
17. A.R.C., revista Asociaţiei Române din Canada. Prima revistă culturală anticomunistă din America de Nord-1951.Era singura revistă condusă de foşti membri al Mişcării Legionare în
Ameica de Nord. Eram singurul colaborator membru activ al P.N.Ţ. din Refugiu.Ceilalţi colaboratori sau mentori erau Petre Sultana, Ion Ţăranu, Dragomir .Străinu, Alexandru Fonta,
Gheorghe Baciu, George Stanciu,Gh. Loghiade şi alţii. Revista a dat un avânt pozitiv activităţilor culturale.
Am publicat primul articol de FOND.
20. POEME din CANADA- poezie, Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec,1977.
POEME DE dor-                  ,,          ,,                  ,,                          ,,                    1978
VISURI şi REALITĂŢI                                                                                         1979
GÂND şi SUFLET                                                                                                1980
POEME de TOAMNĂ                                                                                          1980
MĂRTURISIRI RIMATE                                                                                     1980
POEZII, culegere                                                                                                    1981
FUNIGEI                               ,,                             ,,                           ,,                   1981
ŞOAPTELE INIMII                          ,,                                           ,,                      1981
CÂNTARE CANADEI        ,,             ,,               ,,                               ,,               1 981
POEME de SUFLET          ,,               ,,                                  ,,                             1981
SPERANŢE                                            ,,                       ,,                        ,,           1981
FULGII SUFLETULUI                        ,,                                   ,,                          1981
IERNATICE STIHURI                            ,,                               ,,                           1981
MERSUL IUBIRII, traducere a clasicului canadian francez Gaston Miron,   ,,    1982      
SUFLET BASARABEAN,Editura NAGARD, Milano, Italia, cu o prefaţă de Iosif Constantin Drăgan, scriitor, om de afaceri , directorul editurii.                              
1982                                                               REVOLTE               ,,             ,,                                 ,,                  ,,                       1982
BOCETE                         ,,                             ,,                           ,,                         1982
STROPI de LUMINĂ               ,,                             ,,                             ,,            1983
FLORI de IARNĂ                       ,,                         ,,                              ,,             1983
EPIGRAME                     ,,                                 ,,                                                1984
CÂNTARE INIMII      ,,                               ,,                              ,,                      1984
SPERANŢE şi HOTARE        ,,                                  ,,                                        1984
GLASNOSTI                      ,,                                    ,,                                ,,         1987
GLASNOSTI în limba franceză                             ,,                       ,,                    1987  
PERESTROICA               ,,                        ,,                                ,,                       1987
PERESTROICA în limba franceză                            ,,                                         1987
SUR LES TRACES de FELIX LECLERC, poeme în limba franceză.
Volum scris în memoria marelui om de litere din Quebec, Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec; cu o prefaţă de poetul, editorul şi criticul literar GASTON
MIRON                                 
şi cu o introducere de cântăreţul şi regisorul muzical Jean-Pierre Ferland.         1988                                                                                                                              
OGLINZI, poeme, Editura  La Voix du Peuple, Montreal,Quebec.                     1989                                                
METEORIŢI, poezii, Editura MILENIUL TREI, DEVA,România, cu o prefaţă  de criticul literar IOAN ADAM
şi cu o postfaţă ,,OGLINDA RETROVIZOARE,,-Un dialog cu autorul- semnată
de Georgeta Adam de la Radio România.
IMN IUBIRII-HYMNE A L’AMOUR,    poezii,  Editura BAŞTINA, Chişinău,Republica Moldova.
Poeme scrise în limba graiului moldovenesc şi în limba franceză.
Cu o prefaţă de romancierul, scriitorul şi criticul Mihail Gh.CIBOTARU, directorul Revistei Literare MOLDOVA.                                                                             1991
MEMORANDUM POLITIC către Mihail Gorbacev, scris în limbile română, rusă şi
Franceză- Se cerea eliberarea MOLDOVEI SOVIETICE , Editura La Voix du
Peuple, Montreal,Quebec, Canada , 27 MARTIE  1987.                                     1987                                  CREDIT SOCIAL DEMOCRATIE ACTIVE, eseu de economie politică în limba
franceză. Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec.                                   1962
NI COMMUNISME NI CAPITALISME, eseu de economie politica scris
în limba franceză, Editura La Voix du Peuple, Montreal,Quebec,                       1962
PRINŢII CUMANILOR, eseu politic de istorie a Cumanilor, Editura VLAD @VLAD, Craiova, România,cu o prefaţă de jurnalistul,scriitorul şi comentatorul la Radio Craiova Constantin
Dumitrache-                                                                1994
VISURI şi TENTAŢII, roman istoric, primul volum al serialului-fluviu Lumini şi UMBRE.Editura Pan-ARCADIA, Bucureşti, România-                               1997
CALEIDOSCOPUL AMARULUI, al doilea volum al romanului-fluviu. Editura Fundaţiei Adevăr istoric şi Concordie Naţională, Bucureşti, România, cu o prefaţă semnată de autor, şi  o
postfaţă de criticul şi filologul Gheorghe Avramescu Baciu sub  pseudonimul de Gh.Colibăşeanu.                                                                    1999
FLORI DE BRUMĂREL, poeme, inedit.
FLORI de BRUMAR-FLEURS BRUMANTES, volum de poezie român-francez, cu o prefaţă semnată de poetul Anatol Ciocanu din Chişinău, dedicat Alteţei Sale Aurora de Panciu, Editura
Can-Rom, Bucureşti, 1999
LA RĂSCRUCEA DESTINULUI, al treilea romam istoric din serialul Lumini şi             
Umbre. Editura Fundaţiei Adevăr Istoric şi Concordie Naţională, carte dedicată Alteţei  Sale Aurora de Panciu. Cu un motto de poetul Vasile Posteucă, o prefaţă semnată de autor şi o
postfaţă scrisă de romancierul şi jurnalistul Dragomir HOROMNEA. 1999
SUB TEASC, al patrulera volum al serialului-fluviu Lumini şi Umbre. Editura Can-Rom, Bucureşti, România, cu o listă a tuturor Marilor Hani ai Cumaniei Mari, cu o prefaţă de
Academicianul, criticul literar şi Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova MIHAI CIMPOI.                                                           2000
PĂIENJENIŞ, al cincelea volum din serialul Lumini şi Umbre. Editura Can-Rom Impex srl, Bucureşti, România, cu o prefaţă de Academicianul şi criticul literar Mihai Cimpoi şi cu o amplă
postfaţă de criticul şi filologul Gh.Baciu: Caraghiaur în Odisea Română.
GUERRE et VIE, roman istoric în limba franceză, Editura Semne, Bucureşti, 535 de pagini, 23 mai 2005. Prefaţat de Prof.Dr.Victor Crăciun, critic literar, Preşedintele  Ligii culturale
pentru unitatea românilor de pretutindeni şi al Congresului spiritualităţii româneşti.
CÂNTECE de ALEAN, volum de poeme dedicat memoriei Principesei Aurora de Panciu, cu o amplă prefaţă de criticul literar Dr.Victor Crăciun, lansată pe data de 24 mai 2005 la
Bucureşti în faţa unei asistenţe selecte de 195 de persoane din viaţa culturală, politică, militară academică din România şi Moldova.

În preparare:
FUGITIVUL, roman istoric.
CÂNTECE DE REVENIRE, plachetă de poeme, care se va lansa în luna iunie 2006, Editura Semne, Bucureşti, prefaţată de Dr.Victor Crăciun şi de Academicianul Mihai Cimpoi.
22.TRADUCERI: MARCHE A L’AMOUR de poetul canadian- francez Gaston Miron; volum tradus în limba română cu titlul MERSUL IUBIRII, Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec,
Canada.                                                1982                                                  
25. Mihai Cimpoi, O ISTORIE DESCHISĂ A LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA, Editura ARC, Chişinău, Republica Moldova.                 1996
O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Ediţia a II-a.                    1999
UN DICŢIONAL al SCRIITORILOR ROMÂNI de PESTE GRANIŢELE ŢĂRII, Editată de Dr.Aurel Sasu, Cluj-Napoca, 2003 şi 2005 refăcută şi adăogată.

26.COLABORĂRI la ziare, reviste almanahuri:
Ziarul Ziua din Bucureşti, Revista OLTUL din Slatina, ziarul REALITATEA din Galaţi, ziarul  GORJEJURNAL NAŢIONAL, Bucureşti, THE ;ONTREAL STAR, Montreal, Qc., Canada, ANUL
din Târgu Jiu, ziarul GALSUL NAŢIUNII din Chişinău, LITERATURA şi ARTA, din Chişimău, OBSERVATORUL MILITAR din Bucureşti, CUVÂNTUL LIBERTĂŢII, Craiova, Oltenia, OLT
PRES, Slatina, ziarul DREPTATEA sin New.Zork, S.U.A., TINERETUL MOLDOVEI, Chişinău, ANA SOZU, Chişinău, TELEGRAFUL ROMÂN, Sibiu, Revista LUI EMINESDCU, Brăila,
PATRIA TÂNĂRĂ, Chişinău, VIAŢA SATULUI, Chişinău, JURNALUL de CRAIOVA, Craiova, Oltenia, MOLDOVA LITERARĂ, Chişinău, JURNAL de DOLJ, Craiova, Oltenia, TRICOLORUL,
Toronto, Ontario, ACUZ, Bucureşti, EVENIMENTUL ZILEI, Bucureşti, REVISTA LITERARA MAGAZIN, Slatina, TRIBUNA ROMÂNIEI, Bucureşti, TRIBUNA NOASTRĂ, Montreal, Qc.,
MAGAZIN ANOTIMP, Slatina, REVISTA MOLDOVA, Chişinău, DIMINEAŢA, Bucureşti, REVISTA GINTA LATINĂ din Iaşi, Revista ÎNVIEREA din Timişoara, Banat, VIAŢA LIBERĂ, Tecuci,
PAGINI ROMÂNEŞTI, Montreal, Qc., Revista culturală ECART, Bucureşti, MOTZ PUBLICATIONS, Fairfax, Virginia, S.U.A.,
Revista CANDELA din Suedia.

VISURI şi REALITĂŢI                                                                                         1979
GÂND şi SUFLET                                                                                                1980
POEME de TOAMNĂ                                                                                          1980
MĂRTURISIRI RIMATE                                                                                     1980
POEZII, culegere                                                                                                    1981
FUNIGEI                               ,,                             ,,                           ,,                   1981
ŞOAPTELE INIMII                          ,,                                           ,,                      1981
CÂNTARE CANADEI        ,,             ,,               ,,                               ,,               1 981
POEME de SUFLET          ,,               ,,                                  ,,                             1981
SPERANŢE                                            ,,                       ,,                        ,,           1981
FULGII SUFLETULUI                        ,,                                   ,,                          1981
IERNATICE STIHURI                            ,,                               ,,                           1981
MERSUL IUBIRII, traducere a clasicului canadian francez Gaston Miron,   ,,    1982      
SUFLET BASARABEAN,Editura NAGARD, Milano, Italia, cu o prefaţă de Iosif Constantin Drăgan, scriitor, om de afaceri , directorul editurii.                              
1982                                                               REVOLTE               ,,             ,,                                 ,,                  ,,                       1982
BOCETE                         ,,                             ,,                           ,,                         1982
STROPI de LUMINĂ               ,,                             ,,                             ,,            1983
FLORI de IARNĂ                       ,,                         ,,                              ,,             1983
EPIGRAME                     ,,                                 ,,                                                1984
CÂNTARE INIMII      ,,                               ,,                              ,,                      1984
SPERANŢE şi HOTARE        ,,                                  ,,                                        1984
GLASNOSTI                      ,,                                    ,,                                ,,         1987
GLASNOSTI în limba franceză                             ,,                       ,,                    1987  
PERESTROICA               ,,                        ,,                                ,,                       1987
PERESTROICA în limba franceză                            ,,                                         1987
SUR LES TRACES de FELIX LECLERC, poeme în limba franceză.
Volum scris în memoria marelui om de litere din Quebec, Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec; cu o prefaţă de poetul, editorul şi criticul literar GASTON
MIRON                                 
şi cu o introducere de cântăreţul şi regisorul muzical Jean-Pierre Ferland.         1988                                                                                                                              
OGLINZI, poeme, Editura  La Voix du Peuple, Montreal,Quebec.                     1989                                                
METEORIŢI, poezii, Editura MILENIUL TREI, DEVA,România, cu o prefaţă  de criticul literar IOAN ADAM
şi cu o postfaţă ,,OGLINDA RETROVIZOARE,,-Un dialog cu autorul- semnată
de Georgeta Adam de la Radio România.
IMN IUBIRII-HYMNE A L’AMOUR,    poezii,  Editura BAŞTINA, Chişinău,Republica Moldova.
Poeme scrise în limba graiului moldovenesc şi în limba franceză.
Cu o prefaţă de romancierul, scriitorul şi criticul Mihail Gh.CIBOTARU, directorul Revistei Literare MOLDOVA.                                                                             1991
MEMORANDUM POLITIC către Mihail Gorbacev, scris în limbile română, rusă şi
Franceză- Se cerea eliberarea MOLDOVEI SOVIETICE , Editura La Voix du
Peuple, Montreal,Quebec, Canada , 27 MARTIE  1987.                                     1987                                  CREDIT SOCIAL DEMOCRATIE ACTIVE, eseu de economie politică în limba
franceză. Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec.                                   1962
NI COMMUNISME NI CAPITALISME, eseu de economie politica scris
în limba franceză, Editura La Voix du Peuple, Montreal,Quebec,                       1962
PRINŢII CUMANILOR, eseu politic de istorie a Cumanilor, Editura VLAD @VLAD, Craiova, România,cu o prefaţă de jurnalistul,scriitorul şi comentatorul la Radio Craiova Constantin
Dumitrache-                                                                1994
VISURI şi TENTAŢII, roman istoric, primul volum al serialului-fluviu Lumini şi UMBRE.Editura Pan-ARCADIA, Bucureşti, România-                               1997
CALEIDOSCOPUL AMARULUI, al doilea volum al romanului-fluviu. Editura Fundaţiei Adevăr istoric şi Concordie Naţională, Bucureşti, România, cu o prefaţă semnată de autor, şi  o
postfaţă de criticul şi filologul Gheorghe Avramescu Baciu sub  pseudonimul de Gh.Colibăşeanu.                                                                    1999
FLORI DE BRUMĂREL, poeme, inedit.
FLORI de BRUMAR-FLEURS BRUMANTES, volum de poezie român-francez, cu o prefaţă semnată de poetul Anatol Ciocanu din Chişinău, dedicat Alteţei Sale Aurora de Panciu, Editura
Can-Rom, Bucureşti, 1999
LA RĂSCRUCEA DESTINULUI, al treilea roman istoric din serialul Lumini şi             
Umbre. Editura Fundaţiei Adevăr Istoric şi Concordie Naţională, carte dedicată Alteţei  Sale Aurora de Panciu. Cu un motto de poetul Vasile Posteucă, o prefaţă semnată de autor şi o
postfaţă scrisă de romancierul şi jurnalistul Dragomir HOROMNEA. 1999
SUB TEASC, al patrulera volum al serialului-fluviu Lumini şi Umbre. Editura Can-Rom, Bucureşti, România, cu o listă a tuturor Marilor Hani ai Cumaniei Mari, cu o prefaţă de
Academicianul, criticul literar şi Preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova MIHAI CIMPOI.                                                           2000
PĂIENJENIŞ, al cincelea volum din serialul Lumini şi Umbre.Editura Can-Rom Impex srl, Bucureşti, România, cu o prefaţă de Academicianul şi criticul literar Mihai Cimpoi şi cu o amplă
postfaţă de criticul şi filologul Gh.Baciu: Caraghiaur în Odisea Română.
GUERRE et VIE, roman istoric în limba franceză, Editura Semne, Bucureşti, 535 de pagini, 23 mai 2005. Prefaţat de Prof.Dr.Victor Crăciun, critic literar, Preşedintele  Ligii culturale
pentru unitatea românilor de pretutindeni şi al Congresului spiritualităţii româneşti.
CÂNTECE de ALEAN, volum de poeme dedicat memoriei Principesei Aurora de Panciu, cu o amplă prefaţă de criticul literar Dr.Victor Crăciun, lansată pe data de 24 mai 2005 la
Bucureşti în faţa unei asistenţe selecte de 195 de persoane din viaţa culturală, politică, militară academică din România şi Moldova.

În preparare:
FUGITIVUL, roman istoric.
CÂNTECE DE REVENIRE, plachetă de poeme, care se va lansa în luna iunie 2006, Editura Semne, Bucureşti, prefaţată de Dr.Victor Crăciun şi de Academicianul Mihai Cimpoi.
22.TRADUCERI: MARCHE A L’AMOUR de poetul canadian- francez Gaston Miron; volum tradus în limba română cu titlul MERSUL IUBIRII, Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec,
Canada.                                                1982                                                  
25. Mihai Cimpoi, O ISTORIE DESCHISĂ A LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA, Editura ARC, Chişinău, Republica Moldova.                 1996
O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Ediţia a II-a.                    1999
UN DICŢIONAL al SCRIITORILOR ROMÂNI de PESTE GRANIŢELE ŢĂRII, Editată de Dr.Aurel Sasu, Cluj-Napoca, 2003 şi 2005 refăcută şi adăogată.

26.COLABORĂRI la ziare, reviste almanahuri:
Ziarul Ziua din Bucureşti, Revista OLTUL din Slatina, ziarul REALITATEA din Galaţi, ziarul  GORJEJURNAL NAŢIONAL, Bucureşti, THE ;ONTREAL STAR, Montreal, Qc., Canada, ANUL
din Târgu Jiu, ziarul GALSUL NAŢIUNII din Chişinău, LITERATURA şi ARTA, din Chişimău, OBSERVATORUL MILITAR din Bucureşti, CUVÂNTUL LIBERTĂŢII, Craiova, Oltenia, OLT
PRES, Slatina, ziarul DREPTATEA sin New.Zork, S.U.A., TINERETUL MOLDOVEI, Chişinău, ANA SOZU, Chişinău, TELEGRAFUL ROMÂN, Sibiu, Revista LUI EMINESDCU, Brăila,
PATRIA TÂNĂRĂ, Chişinău, VIAŢA SATULUI, Chişinău, JURNALUL de CRAIOVA, Craiova, Oltenia, MOLDOVA LITERARĂ, Chişinău, JURNAL de DOLJ, Craiova, Oltenia, TRICOLORUL,
Toronto, Ontario, ACUZ, Bucureşti, EVENIMENTUL ZILEI, Bucureşti, REVISTA LITERARĂ MAGAZIN, Slatina, TRIBUNA ROMÂNIEI, Bucureşti, TRIBUNA NOASTRĂ, Montreal, Qc.,
MAGAZIN ANOTIMP, Slatina, REVISTA MOLDOVA, Chişinău, DIMINERAŢA, Bucureşti, REVISTA GINTA LATINĂ din Iaşi, Revista ÎNVIEREA din Timişoara, Banat, VIAŢA LIBERĂ,
Tecuci, PAGINI ROMÂNEŞTI, Montreal, Qc., Revista culturală ECART, Bucureşti, MOTZ PUBLICATIONS, Fairfax, Virginia, S.U.A.,
Revista CANDELA din Suedia, Revista MIORIŢA, S.U.A.UN POET DIN CANADA, Prinţul şi apele diamantului, critică literară de Prof.Elena Criceru, SlatinaDacă pentru Alteţa Sa, prinţul Eugen Caraghiaur, istoria este ca un vapor scufundat, cu posibilităţi de ieşire la suprafaţă, o memorie ,, plină de întrebări şi de goluri, memorii negre cu
pene de corb,, poezia este meditaţie asupra unui sentiment cavaleresc al onoarei, ,,fruct de mătrăgună,, purificat în ,,templu de orhidee,, istoria aparţine eroului. Prinţului prin a cărui
amintire cumană ,, tună şi fulgeră,, poezia aparâţne ,,omului, om înălţat deasupra semenilor săi, ca vulturul peste munţi,,.
Volumul METEORIŢI, cel dintâi publicat acasă, este străbătut de un puternic sentiment al biruinţei, de forţele fiorului poetic, dar şi de cele ale faptei eroice, forţă legitimă care ne spune
că ,,poeţii eroi,, nu trebuie sacrificaţi de dragul cuvintelor pentru că, de fapt, eroii sunt poeţi autentici. Poemele în sine au forţă de meteorit, adevăruri cuprinse în metamorfoze ca: fulger,
suflet, verb. Parcurhând această carte de versuri, cititorul străbate, de fapt, o purificare prin foc, istoria ni se prezintă ca un spaţiu lovit de trăznete şi fulgere căci ,,numai focul naşte viaţa,
numai el ne reînvie,,.
Poate de aceea pasărea Phoenix simte ,,plumbul visurilor sale,, mai uşor decât cenuşa morţii. Chiar libertatea este simţită şi presimţită ca ,,pasărea de azur cetluită de oameni, presimţind
învierea,,.
O intuiţie încărcată cu afectivitate, intuiţia focului, e prilej de amintire, amintirea libertăţii
,,prinsă-n gheare,, dar şi a jertfei, căci ,,vremea arde ca o rugă, cu capul pe buturugă,,.Este vorba, deci, de jertfă-jertfă, fiindcă însăşi vremea se jertfeşte dăruindu-se pe sine. Există în
această carte o evidenţă primordială care nu-l face pe Poetul-Erou, pe Prince Charmant, nici fericit, nici entuziast, amintindu-l pe Arjuna, eroul din Bhagavadgită,  ,,nimeni, niciodată nu
stă măcar o clipă fără să săvârşească fapte,,. Faptele nu aparţin conştiinţei absolute, ci trupului, adică unei dinamici a Naturii. Mesajul Gitei – acela după care omul nu se poate mântui
de ce este teluric în el, decât plecând din adevărul eului său teluric, se poitriveşte atât de bine Poetului-Erou  din această carte şi luat ,,dincolo de bine şi de rău,, ..
În cazul de faţă, focul creşte în inimă, se înalţă gând prometeic, char ideea de meteor semnifică piatra care arde, interiorizată devine iubire, viaţă, mântuire, omul în sine, ajuns la
înţelegerea rosturilor sale, este un meteor azvârlit în spaţiu. Meteoriţii ascund secretul pietrei. În poemul  ,,Învierea,,, memoria vorbeşte dintr-un prelins din hău,, este dezbrăcat de mâl şi
taine şi arde în ,,penumbrele de său,,.
O plăcere ,,de durere clandestină,, se prelinge-n ,,rănile ce mor,,. ,,Din urgiile rebele  rămâne fidelitatea idealului căci moartea nu aparţine oamenilor ,,OAMENI,, invizibili oamenilor, ci
neoamenilor ,,
O forţă demiurgică renaşte în cel ce nu cunoaşte somnul, angoasa, lenea ci doar verbul, acţiunea: ,,mă închid în sinea mea, dar rămân pe drumul aspru, din iluzii fac o stea, din pământ
renasc un astru,,. Foarte rar întâlnim ideea de moarte iar atunci când apare nu e întâmpinată cu pioşenie ci privită la modul firesc. Poetul – erou nu aduce în ecuaţie firescul, ci
nefirescul, ceea ce nu, trebuie uitat,
el fiind o conştinţă morală ca şi Arjuna.
Le Prince Charmant trezeşte dorinţa de perfecţiune dar ,,din două imperfecţiuni se naşte, mai rar, perfecţiunea imperfectă.
Elementul poetic cu profundă încărcătură semantică este diamantul. În apele sale, se manifestă ca într-o ,,oglindă retrovizoare,, memoria absolută a lui Swendenborg, căci impresiile nu
se pierd, se adâncesc într-un logos la dispoziţia dv. Pe un vechi principiu ,,faţă în faţă,, după care ,,la da şi la nu sunt foile rupte,,.
Elena Cruceru


.

O forţă demiurgică renaşte în cel ce nu cunoaşte somnul, angoasa, lenea ci doar verbul, acţiunea: ,,mă închid în sinea mea, dar rămân pe drumul aspru, din iluzii fac o stea, din pământ
renasc un astru,,. Foarte rar întâlnim ideea de moarte iar atunci când apare nu e întâmpinată cu pioşenie ci privită la modul firesc. Poetul – erou nu aduce în ecuaţie firescul, ci
nefirescul, ceea ce nu trebuie uitat,
el fiind o conştinţă morală ca şi Arjuna.
Le Prince Charmant trezeşte dorinţa de perfecţiune dar ,,din două imperfecţiuni se naşte, mai rar, perfecţiunea imperfectă.
Elementul poetic cu profundă încărcătură semantică este diamantul. În apele sale, se manifestă ca într-o ,,oglindă retrovizoare,, memoria absolută a lui Swendenborg, căci impresiile nu
se pierd, se adâncesc într-un logos la dispoziţia dv. Pe un vechi principiu ,,faţă în faţă,, după care ,,la da şi la nu sunt foile rupte,,.
Elena Cruceru


 
Carti Publicate