Constantin Clisu
CONSTANTIN CLISU
9115 – 81 Avenue, Edmonton
T6C  OW9  A L B E R T A
C  A  N  A  D  A

M-am născut în municipiul Bârlad, România, în anul 1931, octombrie 14, în Ziua de Sfânta Parascheva.
Mi-am petrecut copilăria, până la vârsta de 12 ani, în judeţul Bacău, în satele Bereşti-Tazlău şi Ardeoani unde am
urmat şi cursurile şcolii primare.  Apoi am urmat doi ani Şcoala Normală de învăţători din oraşul Bacău, pe care am
terminat-o în anul 1951, în oraşul Bârlad. Sunt absolvent al Facultăţii de Limbă şi literatură română a Universităţii din
Bucureşti.
Am funcţionat ca profesor de limbă şi literatură română în municipiul Bârlad îndeplinind între anii 1964-1966 funcţia
de director la Şcoala gimnazială Nr. 5, apoi ca redactor şef al ziarului RULMENTUL între anii 1966-68.
Din 1971 până în anul 1974 am îndeplinit funcţia de director al Şcolii cu clasele I-X, ca în aprilie 1974 să fiu promovat
în funcţia de Inspector general al Inspectoratului şcolar judeţean Vaslui, până în anul 1984 când am revenit la Şcoala
cu clasele I-X, nr, 1 din municipul Bârlad îndeplinind funcţia de director al şcolii până în anul 1996 când m-am
pensionat şi am venit în Canada.
În perioada 1966-68 ca redactor şef al ziarului Rulmentul am editat prima culegere  literară  apărută la Bârlad după
1944 sub titlul INSCRIPŢII unde au semnat 17 debutanţi. De asemenea am iniţiat , în calitate de redactor de carte, o
culegere de versuri intitulată PĂMÂNT IUBIT) Iaşi, 1968, 76 p. cu 27 colaboratori.
Am iniţiat şi condus, în calitate de redactor de carte, revista ŞCOALA BÂRLĂDEANĂ, timp de 5 ani şi revista literară
COORDONATE BÂRLĂDENE cu o apariţie de numai doi ani.
Am colaborat  la revistele ROMÂNIA LITERARĂ, CRONICA  de la Iaşi, TRIBUNA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, RADIO IAŞI şi
RADIO BUCUREŞTI.
Am condus timp de 10 ani Cenaclul literar AL.VLAHUŢĂ din Bârlad.
La faza finală a emisiunii CÂNTAREA PATRIEI din 10 februarie 1974 corul ARMONIA al Sindicatului învăţământului a
interpretat cântecul PĂMÂNT ROMÂNESC pe versuri scrise de mine pe muzica cunoscutului muzicolog Vasile Donose,
dirijor fiind prof. Ioan Timuş.
In luna mai 1974 am devenit membru al ACADEMIEI UNIVERSALE GUGLIEMO MARCONI, Scienze-Lettere-Arti Roma.
De asemenea, în acelaşi an am primit atestatul de merit şi am devenit membru al CENTRULUI CULTURAL ARTISTIC
din Milano.
Am contribuit la apariţia plachetelor de versuri şi proză, creaţii ale elevilor din şcolile vasluiene: CONFESIUNI, PAGINI
IEŞENE, PĂMÂNT IUBIT.
Teatrul bârlădean VICTOR ION POPA mi-a pus în scenă piesa de teatru pentru copii : NEMAIÎNTÂLNITELE
NĂZDRĂVENII ALE URSULEŢULUI RIMBO.
Alte piese de teatru pentru copii s-au jucat cu echipe de amatori: CÂND VULPEA ÎŞI BAGĂ COADA şi CHIŢ CEL MIC
ŞI PRINŢESELE MIORLAU, la Casa de cultură a sindicatelor din Bârlad, piesele fiind regizate de actorul şi secretarul
literar al tetrului V. I. POPA,  Vasile Mălinescu.
Am debutat  în revista VENTO NUOVO din Florenţa  în nr. 4 din 1969 şi nr. 1 din 1970 revistă de orientare democratică
sub conducerea scriitorului Gavino Colombo.
În revista ANTOLOGIA POETICĂ UNIVERSALĂ apărută la Atena, condusă de academician Sonia Olandezo am
colaborat la numerele din martie şi aprielie 1970.
Am colaborat la revista TEMPO SENSIBILE din Novara  condusă de scriitorul Guido Grivis fiind cooptat şi corespodent
al revistei pentru România
DEBUTUL EDITORIAL, cu un volum propriu, s-a produs în anul 1979 cu volumul PENTRU UN PUI DE STURZ, proză, la
Ed. ION CREANGĂ din BUCUREŞTI.
Au urmat apoi:
CÂNTECE DE DOR, versuri, 1980
VINE MOŞUL PE CĂRARE, povestiri pentru copii, 1983, Ed. ION CREANGĂ, Bucureşti.
DOROBANŢ, CLANŢ, versuri pentru copii, Ed. Ion Creangă Bucureşti, 1984
COCORUL SINGURATIC, povestiri pentru copii, Ed. Ion Creangă, 1987
VĂLUŢĂ DESCOPERĂ LUMEA, povestiri pentru copii, Ed. JUNIMEA IAŞI 1988
TRANDAFIRI DE LUMINĂ proză, Bucureşti, Ed. Ion Creangă, 1989
UN STRIGĂT ÎN NOAPTE povestiri pentru copii 1992
CU TOATE PĂDURILE ÎN BRAŢE, versuri pentru copii, 1955
MAMA NU E VINOVATĂ – roman 1999
MITURI şi LEGENDE INDIENE – culese de la aborigenii tribului Cree din Alberta – 2002
BASTARDUL – roman 2002
IN CALEA VÂNTURILOR – 2005 – viaţa romanţată a generalului şi diplomatului american de origine română GEORGE
POMUŢ
RESTUL…E TĂCERE – roman-2005

În prezent, îndeplinesc funcţia de redactor-şef adjunct la revista CUVÂNTUL ADEVĂRULUI din Edmonton, Alberta, care
apare în limba română şi engleză pentru comunităţile române  şi care are o răspândire în multe ţări din Europa, SUA,
AUSTRALIA.
Sunt membru al ASOCIAŢIEI SCRIITORILOR ROMÂNI DIN CANADA cu sediul la Montreal, sub preşedenţia domnului
ALEXANDRU CETĂŢEANU.
                           

04.15 august 1923
05.Oraşul Ceadîr-Lunga, judeţul Tighina, România –Republica Moldova, T.A.G.
06.Principe de Panciu Ştefan Profesor Caraghiaur; Principesa Alexandra Maria Josefina Caraghiaur de Dadjani,
Profesoară de limbă franceză.
07.Politehnica din Timişoara-Facultatea de Mine Metalurgie (1943-1948) Universitatea de la Roma cursuri serale.
Diplomă de inginer petrolist.(1948-1949) Universitatea din Nancy, Şcoala  Naţională Superioară de Geologie Aplicată
şi de Prospecţii Miniere. Diplomă de Inginer Geolog Minier.
08.1951-1954 Inginer geolog pentru SULLIVAN MINES în Abitibi, Quebec, Canada; 1955-1978 Inginer Consilier,
Cabinet privat; explorări, prospecţii miniere, foraje de
puţuri arteziene în roci precambriene. Expert radistezist în detectări de ape subterane.
1954-1978 Preşedintele Întreprinderilor MONTREAL FUELS, PETRO-Montreal.
Transport de petrol pentru încălzit, arzătoare automate, întreţinere, economie de  energie. 1979-2004 Preşedintele de
Consiliu al companiei CAN-ROM Inc.Imobiliare.
09.Bursa Ministerului Educaţiei Naţionale din Franţa (1949) pentru terminarea studiilor
de inginerie.
10.Studii la Universitatea din Sorbona cu profesorul Chevallier. Geologia rocilor sedi-
mentare petrolifere din ALBERTA, Canada, (1952).
11.19 aprilie 1951 refugiat politic în Canada. Am  redobândit cetăţenia română în anul 1992.
12.Uniunea Scriitorilor din România: 1995. Uniunea Scriitorilor din Moldova: 2000; Co-fondator al Asociaţiei  
canadiene a scriitorilor de limbă română: 2002.
13.Magazinul MOLDOVA, Literatură şi Artă, Ana Sozu-Republica Moldova.
Datina Străbună, A.R.C. – Asociaţia Românilor din Canada, Quebec.
14 ANTOLOGII:.ETERNA IUBIRE. Antologie. Vasile Căpăţână. Editura BIODAVA, Bucureşti.
LUCRĂRILE CELUI DE AL DOILEA CONGRES AL SPIRITUALITĂŢII          ROMÂNEŞTI Liga Culturală pentru unitatea
Românilor de pretutindeni. Editura ,,RADICAL,,, Drobeta-Turnu Severin, Oltenia. Etc.
Editura Fundaţia LUCEAFĂRUL. Un dicţionar de Laurenţiu Ulici, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din România.
15.FONDATOR: DATINA STRĂBUNĂ, revista culturală a Bisericii Sf.-Ioan Botezătorul din Montreal, Quebec, Canada,
1973-1975. Ziarul DREPTATEA din New-York, S.U.A.
Co-redactor al ziarului din 1973 până în 1980. Ziarul oficios al COMISIEI DE REORGANIZARE A PARTIDULUI
NAŢIONAL ŢĂRĂNESC din REFUGIU. Am demisionat după ce în anul 1980, Ceauşescu a refuzat cererea GRUPULUI
NAŢIONAL ŢĂRĂNESC din REFUGIU de colaborare politică după modelul Poloniei.
P.N.Ţ., prin Mine, cerea SCHIMBAREA REGIMULUI şi revenirea la Democraţie într-o perioadă de 10 ani. După 1980,
Cornel Coposu  M-a înlocuit, deşi înainte de a părăsi Bucureştiul, ne înţelesesem să reîncepem lupta de înlăturare a
Regimului Ceauşist.
AM FONDAT Congresul canadian român în anul 1954. Prima Preşedintă a fost Principesa Aurora Caba de Panciu din
1954 până în anul 1987 când Adunarea generală a fost sabotată la cererea Securităţii de uneltele ei din Montreal.
AM FONDAT, dirijat şi prezentat emisiunile Orei de Televiziune în culori prin Cablu VIDEOTRON şi C.F. Cablu din
Montreal din 1984 până în anul 1990, luna iunie. Opt emisiuni săptămânale. Prima Oră de telerviziune românească
din America de Nord şi poate din lume în acea perioadă.
În anul 1961 am ajutat efectiv pe plan politic la acceptarea Postului de Radio Multietnic din Montreal. Polonezul
Stanczikowski a obţinut dreptul de a opera şi în semn de mulţumire a dat Românilor din Montreal dreptul de a opera o
oră de radio în limba română, gratuit. Dr.Ţăranu a condus această emisiune, iar la ora actuală este condusă de F.A.R.C.

În anul 1968 am fost la Bucureşti şi am cerut Patriarhului Iustinian Marina crearea UNEI BISERICI ORTODOXE
ROMÂNEŞTI legată spiritual de B.O.R. Mitropolitul Antonie Plămădeală M-a ajutat enorm. Autorităţile comuniste au
acceptat numai în anul 1971 şi, numai în anul  1979, trimiterea Iconostasului cerut de mine şi sculptat la Mănăstirea
CĂLDĂRUŞANI, dar din partea Patriarhului Iustinian. Actualmente Biserica a devenit CATEDRALĂ şi face parte din
Arhiepiscopia ortodoxă română din America şi Canada sub conducerea Arhiepiscopului Nicolae.În anul 1976 am fost
ales cu unanimitate de voruri Preşedinte de onoare al Bisericii Sf.-Ioan Botezătorul din MontrealÎn anul 1980 am cerul
Patriarhului IUSTIN MOISESCU crearea unei EPISCOPII ORTODOXE ROMÂNE în CANADA.Cererea a fost acceptată .
A venit Episcopul Nifon Mihăiţă, propus de mine. Episcopia nu a luat fiinţă din cauza Securităţii, influenţa căreia nu a
fost acceptată de Arhiepiscopul Victorin din Detroit.
16.Condamnat la închisoare de către Tribunalul militar din Timişoara şi la Moarte de către N.K.V.D. pentru luptai
împotriva ocupaţiei sovietice. Eram Preşedintele Fondator al Tineretului Universitar al Partidului Naţional Ţărănesc şi
coordonam pe teren activitatea împotriva Anei Pauker şi a regimului impus cu forţa.Am participat şi condus GREVA
STUDENŢILOR după arestarea lui Pătrăşcanu. Am condus manifestaşii monstre de stradă împotriva Siguranţei care
proteja Uniunea patriotică susţinută şi subvenţionată de P.C.R. prin Moscova. Am continuat să stau în clandestinitate
din februarie 1946, după ultima întrunire a Delegaţiei Permanente a P.N.Ţ. condusă de Iuliu Maniu, pâmă la 23 august
1948 când am trecut Dunărea înot la CAZANE. A urmat o detenţie la Cladova, Pancevo şi Beograd. Am stat cu
domiciliu forţat la ŞABAŢ până la 22  octombrie 1948. Am fugit trecând graniţa Iugoslaviei spre Austria clandestin
unde am ajuns pe ziua de 24 octombrie 1948 la ora 10 dimineaţa.Am stat la Campul I.R.O. timp de o lună. După multe
interogatorii, la cererea lui Emil Ghilezan şi a lui Cretzeanu, care locuiau la New-Xork, S.U.A., am fost liberat. Am
trecut din nou graniţa spre Italia în mod clandestin şi am ajuns în satul Crasna cu locuitori Sloveni. M-am predat
autorităţilor italiene care m-au încarcerat şi dus din închisoare în închisoare de la Goriţia până pe Insula LIPARI.
Am organizat şi condus o grevă generală a celor 5000 de deţinuţi politici. Am reuşit să se desfiinţeze CAMPOUL. Am
fost transferat la CINECITTA lângă Roma. În luna iunie, 14, am trecut clandestin graniţa Franţei. Am ajuns la Paris pe
data de 19 august 1948. Numai în FRANŢA am devenit OM LIBER.
17. A.R.C., revista Asociaţiei Române din Canada. Prima revistă culturală anticomunistă din America de Nord-1951.Era
singura revistă condusă de foşti membri al Mişcării Legionare în Ameica de Nord. Eram singurul colaborator membru
activ al P.N.Ţ. din Refugiu.Ceilalţi colaboratori sau mentori erau Petre Sultana, Ion Ţăranu, Dragomir .Străinu,
Alexandru Fonta, Gheorghe Baciu, George Stanciu,Gh. Loghiade şi alţii. Revista a dat un avânt pozitiv activităţilor
culturale.
Am publicat primul articol de FOND.
20. POEME din CANADA- poezie, Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec,1977.
POEME DE dor- 1978
VISURI şi REALITĂŢI 1979
GÂND şi SUFLET        1980
POEME de TOAMNĂ       1980
MĂRTURISIRI RIMATE      1980
POEZII, culegere           1981
FUNIGEI           1981
ŞOAPTELE INIMII     1981
CÂNTARE CANADEI        1 981
POEME de SUFLET          1981
SPERANŢE         1981
FULGII SUFLETULUI          1981
IERNATICE STIHURI          1981
MERSUL IUBIRII, traducere a clasicului canadian francez Gaston Miron,   ,,    1982      
SUFLET BASARABEAN,Editura NAGARD, Milano, Italia, cu o prefaţă de Iosif Constantin Drăgan, scriitor, om de afaceri
, directorul editurii.           1982                                                               
REVOLTE         1982
BOCETE                1982
STROPI de LUMINĂ        1983
FLORI de IARNĂ          1983
EPIGRAME               1984
CÂNTARE INIMII      1984
SPERANŢE şi HOTARE        1984
GLASNOSTI       1987
GLASNOSTI în limba franceză        1987  
PERESTROICA        1987
PERESTROICA în limba franceză     1987
SUR LES TRACES de FELIX LECLERC, poeme în limba franceză.
Volum scris în memoria marelui om de litere din Quebec, Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec; cu o prefaţă
de poetul, editorul şi criticul literar GASTON MIRON                                 
şi cu o introducere de cântăreţul şi regisorul muzical Jean-Pierre Ferland.         
1988                                                                                                                              
OGLINZI, poeme, Editura  La Voix du Peuple, Montreal,Quebec.                     1989                                                
METEORIŢI, poezii, Editura MILENIUL TREI, DEVA,România, cu o prefaţă  de criticul literar IOAN ADAM
şi cu o postfaţă ,,OGLINDA RETROVIZOARE,,-Un dialog cu autorul- semnată
de Georgeta Adam de la Radio România.
IMN IUBIRII-HYMNE A L’AMOUR,    poezii,  Editura BAŞTINA, Chişinău,Republica Moldova.
Poeme scrise în limba graiului moldovenesc şi în limba franceză.
Cu o prefaţă de romancierul, scriitorul şi criticul Mihail Gh.CIBOTARU, directorul Revistei Literare
MOLDOVA.                                                                             1991
MEMORANDUM POLITIC către Mihail Gorbacev, scris în limbile română, rusă şi
Franceză- Se cerea eliberarea MOLDOVEI SOVIETICE , Editura La Voix du
Peuple, Montreal,Quebec, Canada , 27 MARTIE  1987.       1987
CREDIT SOCIAL DEMOCRATIE ACTIVE, eseu de economie politică în limba
franceză. Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec.    1962
NI COMMUNISME NI CAPITALISME, eseu de economie politica scris
în limba franceză, Editura La Voix du Peuple, Montreal,Quebec, 1962
PRINŢII CUMANILOR, eseu politic de istorie a Cumanilor, Editura VLAD @VLAD, Craiova, România,cu o prefaţă de
jurnalistul,scriitorul şi comentatorul la Radio Craiova Constantin Dumitrache-    1994
VISURI şi TENTAŢII, roman istoric, primul volum al serialului-fluviu Lumini şi UMBRE.Editura Pan-ARCADIA, Bucureşti,
România-1997
CALEIDOSCOPUL AMARULUI, al doilea volum al romanului-fluviu. Editura Fundaţiei Adevăr istoric şi Concordie
Naţională, Bucureşti, România, cu o prefaţă semnată de autor, şi  o postfaţă de criticul şi filologul Gheorghe
Avramescu Baciu sub  pseudonimul de Gh.Colibăşeanu.1999
FLORI DE BRUMĂREL, poeme, inedit.
FLORI de BRUMAR-FLEURS BRUMANTES, volum de poezie român-francez, cu o prefaţă semnată de poetul Anatol
Ciocanu din Chişinău, dedicat Alteţei Sale Aurora de Panciu, Editura Can-Rom, Bucureşti, 1999
LA RĂSCRUCEA DESTINULUI, al treilea romam istoric din serialul Lumini şi Umbre. Editura Fundaţiei Adevăr Istoric şi
Concordie Naţională, carte dedicată Alteţei  Sale Aurora de Panciu. Cu un motto de poetul Vasile Posteucă, o prefaţă
semnată de autor şi o postfaţă scrisă de romancierul şi jurnalistul Dragomir HOROMNEA. 1999
SUB TEASC, al patrulera volum al serialului-fluviu Lumini şi Umbre. Editura Can-Rom, Bucureşti, România, cu o listă a
tuturor Marilor Hani ai Cumaniei Mari, cu o prefaţă de Academicianul, criticul literar şi Preşedintele Uniunii Scriitorilor
din Moldova MIHAI CIMPOI.   2000
PĂIENJENIŞ, al cincelea volum din serialul Lumini şi Umbre. Editura Can-Rom Impex srl, Bucureşti, România, cu o
prefaţă de Academicianul şi criticul literar Mihai Cimpoi şi cu o amplă postfaţă de criticul şi filologul Gh.Baciu:
Caraghiaur în Odisea Română.
GUERRE et VIE, roman istoric în limba franceză, Editura Semne, Bucureşti, 535 de pagini, 23 mai 2005. Prefaţat de
Prof.Dr.Victor Crăciun, critic literar, Preşedintele  Ligii culturale pentru unitatea românilor de pretutindeni şi al
Congresului spiritualităţii româneşti.
CÂNTECE de ALEAN, volum de poeme dedicat memoriei Principesei Aurora de Panciu, cu o amplă prefaţă de criticul
literar Dr.Victor Crăciun, lansată pe data de 24 mai 2005 la Bucureşti în faţa unei asistenţe selecte de 195 de persoane
din viaţa culturală, politică, militară academică din România şi Moldova.

În preparare:
FUGITIVUL, roman istoric.
CÂNTECE DE REVENIRE, plachetă de poeme, care se va lansa în luna iunie 2006, Editura Semne, Bucureşti,
prefaţată de Dr.Victor Crăciun şi de Academicianul Mihai Cimpoi.
22.TRADUCERI: MARCHE A L’AMOUR de poetul canadian- francez Gaston Miron; volum tradus în limba română cu
titlul MERSUL IUBIRII, Editura La Voix du Peuple, Montreal, Quebec,Canada.     1982                                                  
25. Mihai Cimpoi, O ISTORIE DESCHISĂ A LITERATURII ROMÂNE DIN BASARABIA, Editura ARC, Chişinău,
Republica Moldova.    1996
O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Ediţia a II-a.  1999
UN DICŢIONAL al SCRIITORILOR ROMÂNI de PESTE GRANIŢELE ŢĂRII, Editată de Dr.Aurel Sasu, Cluj-Napoca,
2003 şi 2005 refăcută şi adăogată.

26.COLABORĂRI la ziare, reviste almanahuri:
Ziarul Ziua din Bucureşti, Revista OLTUL din Slatina, ziarul REALITATEA din Galaţi, ziarul  GORJEJURNAL
NAŢIONAL, Bucureşti, THE ;ONTREAL STAR, Montreal, Qc., Canada, ANUL din Târgu Jiu, ziarul GALSUL NAŢIUNII
din Chişinău, LITERATURA şi ARTA, din Chişimău, OBSERVATORUL MILITAR din Bucureşti, CUVÂNTUL LIBERTĂŢII,
Craiova, Oltenia, OLT PRES, Slatina, ziarul DREPTATEA sin New.Zork, S.U.A., TINERETUL MOLDOVEI, Chişinău,
ANA SOZU, Chişinău, TELEGRAFUL ROMÂN, Sibiu, Revista LUI EMINESDCU, Brăila, PATRIA TÂNĂRĂ, Chişinău,
VIAŢA SATULUI, Chişinău, JURNALUL de CRAIOVA, Craiova, Oltenia, MOLDOVA LITERARĂ, Chişinău, JURNAL de
DOLJ, Craiova, Oltenia, TRICOLORUL, Toronto, Ontario, ACUZ, Bucureşti, EVENIMENTUL ZILEI, Bucureşti, REVISTA
LITERARA MAGAZIN, Slatina, TRIBUNA ROMÂNIEI, Bucureşti, TRIBUNA NOASTRĂ, Montreal, Qc., MAGAZIN
ANOTIMP, Slatina, REVISTA MOLDOVA, Chişinău, DIMINEAŢA, Bucureşti, REVISTA GINTA LATINĂ din Iaşi, Revista
ÎNVIEREA din Timişoara, Banat, VIAŢA LIBERĂ, Tecuci, PAGINI ROMÂNEŞTI, Montreal, Qc., Revista culturală
ECART, Bucureşti, MOTZ PUBLICATIONS, Fairfax, Virginia, S.U.A.,
Revista CANDELA din Suedia.
 


Carti Publicate
Fragmente din romane