Alex Cetăţeanu
SCRIIND DESPRE AMERICA

Prof. Dr. Marian Barbu
Aflat în Canada în anul 2007, cu o „bursă de familie”, am avut ocazia să cunosc „pe viu” o minunată ţară,
căreia Dumnezeu i-a hărăzit o natură inconfundabilă, unică şi măreaţă, în acelaşi timp. Despre istoria,
geografia, cultura şi viaţa economică a ei, în parte, despre literatură, m-am exprimat în revista Observatorul ,
din Toronto, şi în Dorul, din Danemarca. Urmează ca prin selecţie, să ofer, şi în România, imagini, gânduri,
atitudini. Cu atât mai mult , cu cât, am constatat că nu numai faţă de Canada, la nivel informaţional, suntem
deficitari, ci şi la gradul de înţelegere par lui même, înregistrăm absenţe curioase de mentalitate. De aceea,
cred că prin scrisul în limba română, presa canadiană a făcut mulţi paşi înainte faţă de ipotetica reciprocitate
de la noi. Ba, după 1990, în urma unei descătuşări a libertăţii de expresie, mulţi scriitori de limbă română
din Canada au realizat meritorii şi uneori importante oferte editoriale. Ele definesc şi impun un spirit de
grup, care nu şi-a pierdut identitatea de origine, deoarece componenţii săi au fost locuiţi de limba română.
Ca noi toţi, aşa cum se pronunţau odinioară Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Nichita Stănescu.
Ei bine, din cei câtiva zeci de membri ai Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Canada, cu ştate
editoriale recunoscute, am avut onoarea, de ce , nu ?, şi datoria, să cunosc trei cărţi , semnate Alex
Cetăţeanu – Un român în Canada (Buc., 1996), Canada, ţara hyperboreenilor (Rm. Vâlcea, 2003; o ediţie în
l. franceză, în 2005, în Franţa), Străin în America (Ed. Junimea, Iaşi, 2007, 206 pagini).
Ultima, pe care autorul mi-a oferit un măgulitor autograf, se arată a fi „altceva”, faţă de anterioarele sororale.
Este o carte de şi despre călătorii (efectuate cu intermitenţe), cerute de oficiile economice şi culturale în ţara
vecină – USA.
O precizare de ordin biografic se cuvine invocată, deoarece autorul, din zona Amărăşti de Vâlcea, plecat din
ţară cu aproape 25 de ani în urmă, ori pe unde se află, dincolo de ocean, nu pierde din vedere mai nimic din
ceea ce este românesc – fie în zecile de întâlniri şi popasuri, dar şi în propriile-i amintiri, extrem de
stăruitoare. Din acest punct de vedere, am observat că el este un spirit drept, obiectiv, nu extremist în actele
sale justiţiare, condamnând politica roşie a timpului „de cândva”, dar nici un sentimental, în care lamentaţia
îi dislocă existenţa prezentului. Aş pune un diagnostic în tot acest demers, care s-ar traduce prin totul cu
măsură. Ori apelând la horaţianul est modus in rebus , a scriitorului ce ştie să încastreze referinţele despre
sine în cele mai ingenioase precizări despre alţii şi altele. Fiindcă trebuie spus că persoana întâi fluctuează
admirabil în toate întâlnirile avute, fie că ele au loc sub semnul afacerilor, în câteva zeci de state americane,
fie în sejururile de hotel ori de la prieteni, ori din aeroporturi, mai rar din trenuri, ori ca spectator la jocurile de
coride şi de baseball.
Supravegheat genetic de fibra olteanului – inteligent, cu umor şi cu şfichiuirea ironiei, la nevoie, a satirei,
Alex Cetăţeanu îşi înviorează calculat impresiile de drum cu abateri lexicale culese din zonă, ori cu trimiteri
fulger la acestea. Câteodată, ca să nu se expună prea mult „la soarele” speculaţiilor de interpretare, atunci
când îi displac…americanismele (situaţii, cuvinte, gândire, comportament, ciudăţenii ş.a.), apelează la
zisele câte unui interlocutor al zonei (român naturalizat) sau chiar americani sadea. Reţin una, pusă în
seama scriitorului american Gerald Early : „Cred că sunt numai trei lucruri pentru care America va fi
cunoscută de acum în 2000 de ani, când cineva va studia această civilizaţie :
Constituţia, muzica de jazz şi baseball-ul.
Cum nu pun la îndoială previziunea americanului, căci în loc de două mii, putea să fie oricare cifră dintr-un
viitor aşa de îndepărtat, constat însă rădăcina nealterată de limbă română a lui Alex Cetăţeanu. Este
depistabilă din cuvintele lucruri (ajuns tic verbal, de talie naţională – nu numai pentru aspectul vorbit al
limbii) şi de acum. Acesta din urmă, călcând în spatele …lucrurilor !
Desigur, ştiind cui se adresează, prin această Carte, Alex Cetăţeanu şi-a saturat textele de informaţii, din
cele mai diverse domenii. Dacă ar fi să-i găsesc înaintaşi într-ale scrisului de călătorie, cu această tentă
informaţională, extrem de bine venită, cap de listă l-aş pune pe Dinicu Golescu, apoi pe mulţi paşoptişti, iar
în privinţa emancipării limbajelor, rezultante de impresii, altă listă, de altă factură, mai modernă, obiectivă, ar
avea în prim –plan pe junimişti, urmaşii din sec. al XX-lea, până la Ioan Grigorescu. Breşa pe care au
produs-o cele 24 de secvenţe, din lucrarea Străin în America sunt de talia foiletonului documentar (unele
dintre ele au văzut lumina tiparului în „Curierul de Vâlcea”, director Ioan Barbu) , toate refuzând entuziasmul
sau euforia în faţa realităţilor americane. De aici, absenţa binefăcătoare a stilului spumant, a vârtejurilor
metaforice, deoarece autorul, deşi cu pana ascuţită a limbii române, a venit din Canada, tot dintr-o ţară
capitalistă, unde, trebuie s-o spunem, economia, comerţul şi cultura şi-au început ascensiunea, sub
imperiile francez şi englez, cu semn alert de civilizaţie şi religie insistentă, cu aproape două secole înaintea
descoperirii Americii. Pe scurt, Alex Cetăţeanu, devenit canadian fără complexe de origine şi cultură, stăruie
în periplurile sale în ţara dintre oceane să-şi lărgească orizontul de cunoaştere, având ca banderolă ştiinţa
în domeniu, ca şi economia de piaţă, cu variaţiunile ei pe aceeaşi temă.
De aceea, observaţiile sale în domeniu sunt mereu estompate, cu calcul de intelectual raţional care crede
că pe cititorii de limbă română, care n-au văzut America sau o vor face într-un viitor (mai apropiat sau
îndepărtat) ori niciodată, e bine să-i preocupe concretul, despre care cineva a fost implicat direct.
Ca un alt român , vâlcean şi el, din oraşul Bălceşti, matematician american din Mexico City, Florentin
Smarandache, glob-troter în peste 25 de ţări ale lumii, tipărind şi el cărţi de călătorie, Alex Cetăţeanu nu
scrie, exclusiv cu informaţii din pliante şi ghiduri, ci din convorbiri, dialoguri purtate cu oameni întâlniţi la faţa
locului. Şi ori de câte ori consideră că trebuie să traducă expresii, formulări specifice momentului trăit, îşi ia
rolul în serios de translator pentru cititorul ideal (nevăzut), oferind şi minime interpretări. Toate menite să
dezvăluie acel „captatio”, pentru ca relatările lui să poată fi înţelese ca autentice. În acest sens, scriitorul se
comportă, în primul rând, ca om care se deplasează în spaţiul american, călăuzit de o stea norocoasă,
oferindu-i lumină, dar şi umbre. Uneori, micile capcane – la închirierea sau parcarea maşinilor, la zborul
avioanelor (întârzieri, întoarceri din drum), la ciudăţeniile de la hoteluri (cazare, atmosferă de cameră,
bucătărie) – îl îndeamnă să fie şi mai prudent sau calculat. Dar niciodată nu renunţă la scopul propus. Să-i
motiveze cumva zodia îndemnul sau calculul de înaintare, fiind născut pe 7 iulie ?
Din orice unghi am privi sau motiva calitatea scrisului – alert, logic şi corect în morfo-sintaxa limbii române –
încântarea cititorului vine dintr-o copleşitoare dorinţă a „reporterului frenetic” care nu numai că informează, ci
şi formează în spirit enciclopedic. Trecerea dintr-un registru de arhivă, într-unul de viaţă imediată, se
realizează pe nesimţite sau oricum cu un calcul invizibil, subiacent. În toate însă Alex Cetăţeanu pune
transparenţă şi luciditate – începând de la relaţii de familie (mamă, tată, frate, rude), până la cele oficiale, fie
de dinainte de '89 , când era în ţară, fie la cele de ziarist, participant la activităţi culturale şi sportive din USA.
Un loc privilegiat, bine întreţinut cu argumente, note şi comentarii, este rezervat lui Mircea Eliade (1907-
1986). Sărbătorindu-se un veac de la naşterea sa în cadrul Universităţii din Chicago, Alex Cetăţeanu
împreună cu poetul George Filip, amândoi din Montréal (Canada), s-au implicat cu sinceritate şi chemare
spre omagiu, alături de alţi cercetători din lume şi România.
Autorul cărţii Străin în America îşi expune într-un mod clar dezamăgirea întâlnită „acolo” ca şi modul superflu,
total inadecvat, sub aşteptări, cum a fost receptată opera lui Eliade, nu numai în timpul vieţii. Cu insistenţă
nedisimulată, savantul român, abia la vârsta de 74 ani, a acceptat cetăţenia americană, pentru a se stinge
din viaţă peste cinci ani. Ce s-a întâmplat, de fapt ?
Ajuns în acest punct, Alex Cetăţeanu recurge la o serie de informaţii, în parte cunoscute de eliadişti,
deoarece ciuma roşie din România devenise caracatiţă pentru profesorul de istoria religiilor, după ce acesta
refuzase de a veni în ţară. Teroarea şi propaganda comunistă atinseseră şi feţe „luminate” din Italia, Franţa
şi USA, împiedicându-l să participe la concursul pentru Premiul Nobel. Fiindcă, după oferirea „cetăţeniei
americane”, foarte multe instituţii şi academii din lume , universităţi i-au oferit onoruri şi distincţii.
Cât priveşte viaţa privată a lui Mircea Eliade şi a soţiei sale, Cristinel, Alex Cetăţeanu, într-o modestie care-l
onorează şi-l impune ca pe un spirit ştiinţific demn de laudă, îi dă cuvântul unui apropiat pe numele lui,
Stelian Pleşoiu, din Chicago. El este unul dintre cei câţiva care s-au oferit să-i dea lui Alex Cetăţeanu… texte
despre savant (Sorin Sonea, Claudiu Matasa, Virginia Zeani).
Deloc în trecere, transcriu, după Alex Cetăţeanu, că Eliade s-a pensionat la 72 ani, cu 2500 $ pe lună, din
care 1000 $ era chiria.
Textul lui Stelian Pleşoiu ar trebui republicat în ziare centrale de mare tiraj ca să se poată vedea ce viaţă
obişnuită ducea savantul, tot mai chircit în întrebări, când detractorii s-au înmulţit, unii fiind manipulaţi sau
plătiţi pentru a-l defăima şi degrada.
Ca orice călător modern, trăitor în epoca internetului, Alex Cetăţeanu poartă cu sine laptopul. Prietenul
nedespărţit îi inserează limbaje imediate, venite din toate locurile unde interesele l-au chemat , fără ca el să
uite vreodată că tot ce vede şi aude trebuie să ia calea scrisului dezvoltat. În această ordine de idei,
expunerile sunt voit mozaicate, urmărind o linie de zigzag informaţional, din care nu lipsesc bruioane de
politică, punerea adevărului pe masa clarităţii. Vezi războaiele din Irak şi Afganistan, alegerile de preşedinte
al USA, autorul luând pulsul indivizilor, fără să-i întrebe de ce etnie sunt, ce opţiuni electorale au . Ş.a.m.d.
Sub umbrela unui fel de „ştiaţi că…”, practicat în multe ziare din lume, Alex Cetăţeanu consemnează unele
curiozităţi ale lumii americane – de la campionatul de sex al lumii, la festivaluri anuale ale homosexualilor şi
lesbienelor, la înregistrarea ierarhică , a aeroporturilor, la unele băuturi alcoolice sau mâncăruri cu specific
zonal ori local.
În majoritatea cazurilor, ca orice român aflat în postura lui Stan Păţitul, cunoaştem şi preţurile acestora. Ce
vrei mai mult, când un om care a trăit acolo nu zice ca odinioară poetesa X – Ţie, îţi vorbesc Americă ! . Nu, el
poate înlocui cuvântul ţării – lui străină, cu cel al României. Şi nu o face cumva de a blama, ci de a-şi oferi
experienţa de om, scriitor şi de business-man, ca semn de luare aminte. La urma urmei, necunoscutul îi
sperie ori îi înfioară pe rău-voitori sau pe cârcotaşi, nu şi pe cei care-şi concep viaţa pentru ei şi pentru
ceilalţi ca pe o formă dinamică de a cunoaşte şi a progresa.
Cu o asemenea mentalitate, în fond normală, şi de admirat, Alex Cetăţeanu , exprimându-se pe sine, cel din
spaţiul american, a evaluat corect la întoarcerea sa în Montréalul canadian, ne-a convins că nu întotdeauna
căile Domnului sunt întortocheate pentru toţi românii, fie şi călători. În acest sens, a oferit 16 fotografii, în
policromie, într-un album ataşat cărţii. Lângă prezenţa lui şi a prietenilor – George Filip, Septimiu Sever,
Jean Ţăranu, a americanului erou, pilotul Alexander Vraciu, în semn de reală cinstire – se găsesc fotografii
ale lui Mircea Eliade, a mormântului acestuia, precum şi al lui Elvis Presley. Celelalte sunt câteva imagini tot
din popasuri americane.
Având ca redactor de carte pe poetul şi directorul Editurii Junimea, din Iaşi, Cezar Ivănescu, care a scris şi o
notă de survol critic despre „exilul românesc”, cartea prezentă mai are două drapări – una semnată Doru
Moţoc şi alta de autor însuşi.
Conchid cu bucuria cititorului care şi-a desfătat spiritul prin două lecturi succesive ale cărţii, mai cu seamă
că pe anumite trasee, de cultură, din zona megapolisului Chicago, m-am întâlnit bucuros cu modernul
scriitor Alex Cetăţeanu.
De asemenea, mă văd dat la o parte de autor prin complexitatea scrisului său, a informaţiei enciclopedice
pe care o conţine, eu manifestându-mă aproape specializat pe filologie, stilistică şi derivate, literatură,
istorie şi geografie. Aşa că vom învăţa mereu de la colegi, dacă ştim să le deschidem cărţile mai des pe
pupitrele noastre, vorba lui G. Călinescu.
           
 Prof. Dr. Marian Barbu
          10 –20 noiembrie 2007


UN ROMAN DIN CANADA

Cezar Ivanescu
Sambata, 05 Mai 2007

Alexandru Cetateanu este un roman are a parasit Romania in 1984 si s-a stabilit in Canada, la Montreal,
oras in care traieste si trudeste la propria firma de aparatura medicala, firma care in timp s-a impus si in
Canada, si in State, asigurandu-i olteanului nostru nascut in Amarastii de Valcea prosperitatea financiara si
ragazul necesar scrisului... Dupa un deceniu de exil in Canada, in 1995 publica in tara prima sa carte, "Un
roman in Canada" (Editura Helios, Bucuresti), carte pe care as recomanda-o tuturor romanilor ispititi de
aventura canadiana, carte de capatai ca informatie, strabatuta de o mare iubire pentru tara de electiune.
"Canada m-a ajutat sa-mi recapat speranta, increderea in mine si in oameni. Aici m-am nascut a doua
oara", scrie Alexandru Cetateanu, mandru de noua lui patrie considerata de ONU "cu cel mai ridicat nivel de
trai din lume".
Dupa "Un roman in Canada", Alexandru Cetateanu publica la Ramnicu-Valcea "Canada – tara
hyperboreenilor" la Editura Antim Ivireanul condusa de bunul sau prieten scriitorul si jurnalistul Ioan Barbu,
care-i asigura si o versiune franceza semnata de celebrul Jean-Yves Conrad, cel care a scris in colectia
"Romanii din Paris" cartea "Roumanie, capitale... Paris" (aparuta initial la Editura Oxus din Paris, colectia a
aparut in intregime in traducere romaneasca la Editura Junimea din Iasi). Versiunea franceza e semnata
Alex Le Citoyen.
Pe Alexandru Cetateanu, Alex Cetateanu, Alex Le Citoyen sau Alex Citizen, cel care a calatorit in 46 dintre
statele americane, l-am cunoscut in carne si oase in iulie 2006, in Bucuresti, la gradina de vara a Muzeului
National al Literaturii Romane si ne-am propus, ca oameni de onoare ce suntem, sa facem o punte intre
Iasi si Montreal, intrucat Alex, coborator el insusi dintr-o familie care a dat nume ilustre culturii romanesti, a
intemeiat la Montreal Asociatia Scriitorilor Romani din Canada, al carei presedinte este. Sfidand "blestemul
tracic" (C.C. Giurescu), Alex ii vrea uniti pe toti autorii de elita din Canada si are gata de tipar primul numar al
revistei "Destine". Eu insumi am inaugurat la Editura Junimea colectia Exilul romanesc cu cartea lui Alex
Cetateanu, "Strain in America", volum care va va convinge ca America e o tara plina de oameni buni, straini
veniti in pamantul fagaduintei din toate unghiurile lumii.
La Targul de carte Librex 2007 de la Iasi (18-22 aprilie) i-am lansat si cartea lui Alex Cetateanu, care a venit
la Iasi insotit de Ioan Barbu, dupa ce nu mai vazuse "dulcele targ" de 30 de ani...
In locurile natale, Alex si-a intalnit mama batrana, sotia, fiul, venit si el din Londra, prietenii valceni... La Iasi,
Alex a venit sa respire aerul mai curat al cetatii care uneste si intemeiaza... Risipiti cum suntem, si din ce in
ce mai mult vom fi, e bine sa avem si noi, romanii, Locurile Sfinte care, subteran sau celest, comunica cu
marile centre ale lumii in care traiesc fratii nostri, ziua vorbind engleza sau franceza, iar noaptea visand si
scriind in romana, cum spunea Mircea Eliade.

„Canada - Ţara Hyperboreenilor” sau desfãşurarea unei Conştiinţe

Alexandru Cetãţeanu, copil plecat din Amãrãştii de Vâlcea, trecut prin cenuşa amarã a perioadei comuniste,
stabilit în Canada cea plinã de abundenţa miracolului economic, este autorul unui superb şi gigantic eseu
de culturã, de antropologie culturalã, de geografie economicã, de istorie:„Ţara Hyperboreenilor”. Este o carte
uimitor de vie, de suculentã, de incitantã; lectorul o soarbe cu frenezie, dar şi dureros tensionat. Cel care
scrie cartea, adicã personajul principal al ei (poate fi privitã ca un fel de roman) este un om uimitor de viu, de
puternic şi de omenos. Cartea este, mai întâi de toate, o mare desfãşurare a unei Conştiinţe (un strigãt
modulat, redus la omenescul unei mãrturisiri). Autorul, eroul principal al cãrţii, cum spuneam, devine pe
nesimţite o Conştiinţã; o Conştiinţã cu o capacitate uimitoare de a iubi, de a se mira şi de a da rãspunsuri
de care sufletul lui este însetat, de care Omul modern, aflat într-o crizã care nu se mai terminã, are nevoie
stringentã. Primul eseu, care dã şi titlul cãrţii, este o meditaţie plinã de înţelegere şi de frumuseţe esteticã
pe marginea istoriei, naşterii şi evoluţiei foarte bogate şi dramatice a Canadei, plecând de la mitul
Hiperboreei şi al hiperboreenilor (ipoteza noastrã este cã Hiperboreea s-a aflat în ţinuturile Deltei româneşti
şi ale Moldovei de sud, cãpe braţul Chiliei a urcat Iason şi argonauţii lui în cãutarea Lânii de aur, simbolul
bogãţiei, al progresului tehnologic şi uman). Acest mit al Hiperboreei îl gãsim, ca o obsesie universalã a
spiţei omeneşti, în mitologia multor popoare, dacã nu cumva fiecare popor îşi are, în istoria şi mitologia lui,
o Hiperboree. Fie ea cât de micã, chiar şi o zdreanţã acolo de Hiperboree! Legende antice localizeazã ţinutul
Hieperboreei în zona Caucazului, a Daciei, a Germaniei, a Scandinaviei, în ţinuturile nordice, iar, acum, iatã,
Alexandru Cetãţeanu situeazã Hiperboreea în ţinutul întins şi mirific al Canadei.
Prin ochiul şi metafora Mitului Hiperboreei şi simbolului Abundenţei şi Progresului, Alexandru Cetãţeanu
încearcã sã ne convingã cã Hiperboreea din Canada este una modernã, realã şi metaforicã, o Hiperboree a
zilelor noastre. Romanul, cãci avem de-a face cu un roman cu tentã modernã, este scris cupana sigurã a
unui scriitor. Prin acest Eseu, el re-creeazã istoria acestui miraculos pãmânt, plecând de la istoria şi viaţa
Pieilor
roşii, cei care au stãpânit odatã pãmânturile canadiene, venind cu descrierea şi creaţia “lumii”, a oamenilor,
pânã în zilele noastre.
De departe, Alexandru Cetãţeanu este cel mai bun şi cel mai mare Ambasador al Canadei (din toate
timpurile) în România. Iubind amândouã ţãrile şi popoarele cu o sete şi cu o puritate extraordinare, iubind -
în egalã mãsurã - pãmântul care l-a dat şi pãmântul care l-a primit cu braţele deschise, Alexandru
Cetãţeanu, cântându-şi patria de adopţie, ne-o face cunoscutã nouã, românilor, într-un mod atât de uimitor,
cã nu putem sã nu ne gândim decât ca la un Homer al zilelor noastre. Alexandru Cetãţeanu face din Canada
o Hiperboree modernã, prezentând-o lumii întregi. Cred cã toate literaturile s-ar mândri sã aibã o asemenea
carte, în care desluşim în scriitor personajul ei central, cu douã patrii la fel de preţuite: una care l-a dat şi alta
care l-a adoptat, pe care le strânge la piept cu o frenezie şi luciditate fãrã de egal. Dupã lectura cãrţii lui
Alexandru Cetãţeanu, Canada îţi devine atât de cunoscutã, atât de familiarã, atât de dragã, încât nu poţi sã n-
o iubeşti şi sã n-o consideri ca pe ţara ta de suflet. Nu ştiu dacã cineva a mai realizat acest lucru atât de
uimitor, prezentând ţara sa de adopţie în haine strãlucitoare, fãrã de egal. Canada, aşa cum ne-o descrie
scriitorul român Alex Cetãţeanu, este, într-adevãr, o Hiperboree a zilelor noastre. (Ţara care a deţinut şapte
ani recordul de a avea cel mai înalt nivel de trai din lume). Dupã lectura textelor, Canada nu-ţi devine numai
profund cunoscutã, dar şi mai aproape de inima noastrã.
O poveste S F, extraordinarã idee, putem numi „Mesajul care a schimbat omenirea”; o scriiturã sigurã, o
meditaţie amar-optimistã, tulburãtoare, pe marginea unui trist destin al omenirii. Ideea acestui eseu-
povestire SF este tot un fel de idee-Hiperboree din subconştientul nostru, o realitate salvatoare care se
întâmplã continuu, în mintea noastrã, de la începutul lumii pânã astãzi ! Scriitorul prezintã cu mult talent
intervenţia, simplã şi directã, a unor extratereştrii în viaţa pãmântenilor, pentru a salva de la dezastru
Civilizaţia umanã. şi, lucrul acesta, în pofida ipotezelor, devenite legende, cã intervenţiile unor civilizaţii
extraterestre ar destabiliza grav viaţa omenirii… Ca atare, atât Pentagonul, cât şi guvernele marilor puteri
pãstreazã secrete datele pe care le deţinîn urma contactelor cu aceste civilizaţii. Nici pe departe aşa ceva,
concluzioneazã scriitorul. Guvernul mondial, care conduce lumea, vrea sã nu-şi piardã privilegiile, sã nu-i fie
detronatã poziţia de forţã primordialã – şi, prin urmare, manipuleazã lumea, ne dã de înţeles scriitorul
Alexandru Cetãţeanu în eseul sãu filozofic de antropologie viitoristã. Ba, dimpotrivã, remarcã el, popoarele,
instituţiile internaţionale, oamenii nu numai cã nu sunt „foarte dezechilibraţi”, Dar îşi vãd mai departe de
treburi, contactul cu o civilizaţie extraterestrã socotindu-l un fapt normal. În aceastã descoperire stã marele
merit, marea forţã a scriitorului Alex Cetãţeanu, înprofunzimea optimistã a viziunii sale despre lume, despre
om şi fenomenul uman; ca şi în capacitatea rarã de a uni şi de a pune la treabã specii literare, unele
depãrtate între ele, toate topindu-se într-o operã vie şi convingãtoare.
O altã povestire, “La vânãtoare”, îi prilejuieşte autorului admirabile descrieri de peisaj, amintindu-ne de Geo
Bogza. Adicã de un mare reporter, pierdut, astãzi, din pãcate, în uitarea multora. Povestirea este
una educaţionalã, îndemnându-i pe oameni sã se aplece cu dragoste asupra naturii, sã iubeascã şi sã
lupte pentru pãstrarea uimitoarei bogãţii a Lumii, sã preţuiascã marele dar al lui Dumnezeu, natura, cu
peisajele ei uluitoare, cu miile de specii, de animale şi de plante, care de fapt sunt prietenii noştri cei mai
apropiaţi
Un eseu despre nervozitatea oamenilor (a omului modern), dependentã şi supusã unor factori nocivi, este
„Plumbul”.
Alexandru Cetãţeanu emite ipoteza cã plumbul (mercurul), intrat într-o cantitate prea mare în circuitele
subtile şi necunoscute ale vieţii economice şi sociale, ar fi vinovat de nervozitatea oamenilor, ca şi de alte
boli şi efecte negative din viaţa societãţii umane. Noi spunem cã ar fi bine sã-l credem pe Omul-conştiinţã
Alexandru Cetãţeanu şi sã încercãm sã lãmurim definitiv aceastã problemã. Scriitorul se opreşte şi asupra
altor teme stringente, probleme mari de meditaţie, probleme acute, periculoase omului modern, care stau
ca nişte fiare cu ghearele scoase, gata sã-l sfâşie. Dupã lectura cãrţii lui Alex Cetãţeanu, „Canada – Ţara
Hyperboreenilor”, iubim şi mai mult ţara-continent, Ţara Frunzei de Arţar ( iubim Omul, Lumea, Omenirea
acesta chinuitã şi de bolnavã), o cunoaştem mai bine, mult mai profund, având, totodatã, în faţa ochilor
imaginea impunãtoare a uneia dintre conştiinţele planetare date de poporul român:
Alexandru Cetãţeanu, scriitor superb, plecat din Amãrãştii Vâlcii, se întoarce acasã şi le vorbeşte românilor
despre o Canadã a mirificului, le povesteşte lucruri minunate şi incredibile milioanelor de români, care
locuiesc pe un bulgãre de aur al unei planete dureros de bolnavã, scãldatã, în timpul nemãsurat al facerii
lumii, în oceane de sânge.


Ştefan Dumitrescu
Traduction de roumain en français
par
Jean-Yves Conrad

Le Message qui a changé l’Humanité

„J’ai décidé de m’adresser à vous, habitants de la planète Terre. Mon pouvoir est infini ! J’ordonne :
Que les frontières disparaissent à jamais et que nous vivions tous ensemble en paix et en harmonie ! Je ne tolère plus les guerres. Je ne tolère plus ni le mensonge, ni la fraude.
Je ne tolère plus non plus le crime !
Au moment où je m’adresse à vous, j’élimine tous les malfaiteurs qui agissent sur la planète. J’abaisse la montagne la plus haute et j’élève la grande profondeur de l’océan !
Redoutez mon pouvoir !
Peu importent votre mode de soumission et votre manière de prier. Seule m’intéresse l’obéissance à mes ordres ! Voilà tout ce que j’avais à dire...”

Comment se fait-il que personne sur la planète n’ait pu enregistrer le Message. Les variantes reproduites dans les journaux, en différentes langues, et admises par les cultes
religieux ne différaient que peu. Voici la variante acceptée en langue anglaise :
„I have decided to address you, people of the World. My power is endless ! I command:
Borders must disappear, and you must all live in peace and harmony. Wars will not be tolerated. Lies will not be tolerated. Thieves will not be tolerated. No crime will be
tolerated. In this instance, as I address you, I will eliminate all wrongdoers in action around the World. I will also lower the highest mountain and rise the deepest ocean, to
demonstrate my powers. There is not important how you pray and worship Us; just obey Our commands.
This is all...”
Les tremblements de terre qui ont précédé – et suivi – le Message, la lumière aveuglante qui a envahi la planète, la voix puissante qu’a entendue chacun dans sa langue
maternelle ont frappé de stupeur tout souffle humain. Une voix avec des résonances métalliques, mais très claire et superbe. Un silence profond a suivi immédiatement l’arrêt
des vibrations terrestres ; le grondement sinistre du tremblement de terre qui a suivi le Message a subitement cessé ! Il n’y a eu aucun accident, ni durant le tremblement de terre
qui a précédé le Message, ni après. Initialement, ceux qui se trouvaient dans la rue se sont dirigés avec la peur au ventre vers les parcs et les lieux éloignés des immeubles, afin
de sauver leur vie au cas où ceux-ci se seraient effondrés. Ceux qui se trouvaient dans les immeubles et les maisons, dans les zones urbaines fortement habitées, sont sortis
paniqués, se mélangeant en nombre sur les rues et courant vers les lieux dégagés. Ceux qui se trouvaient en zone rurale sont sortis des maisons, se bousculant dans les jardins et
sur les chaussées. Camions, autobus, trains, automobiles, motocyclettes, tous se sont arrêtés avant la diffusion du Message. Tout ce qui bouge s’est figé. Comme si les électrons
avaient arrêté leurs sauts entre les orbites ; les appareils électriques ou électroniques se sont arrêtés, les lumières se sont éteintes. Les avions qui se trouvaient en vol ont plané,
durant le court laps de temps où a été diffusé le message, les moteurs éteints, mais aucun ne s’est écrasé. Les oiseaux, dans le ciel, ont eux aussi interrompu leur vol, se mettant
rapidement à l’abri, sans crainte des hommes ou des animaux. Le vent a cessé de souffler.
Tremblement de terre, Message, tremblement de terre, puis silence. Un silence profond, comme celui, à minuit, d’un caveau enfoncé profondément dans la terre. Ensuite,
brusquement, tout est revenu à la normale, si tenté qu’on puisse appeler cela normal. Le vent a retrouvé son souffle, la lumière est revenue comme avant le Message, les oiseaux
ont repris leur vol. Après que le message a jeté la consternation parmi eux et durant la période d’abattement du tremblement de terre qui a suivi, les hommes, épouvantés, sont
tombés à terre, priant chacun dans sa religion et sa langue maternelle. D’aucuns pleuraient, d’autres se cachaient les yeux avec les mains, ne pouvant s’en remettre. Le temps
paraissait tuméfié !
Plus d’une heure s’écoula avant que les postes de radio et de télévision ne commencent à diffuser les informations relatives au Message, rien d’autre. Chaque commun des
mortels était convaincu qu’il avait été le témoin oculaire du plus grand événement de l’humanité depuis la venue du Christ. Personne n’avait imaginé, même si déduction
pouvait en être faite, que le Message avait pu être entendu par l’ensemble de l’humanité : de la plus petite île du Pacifique jusqu’au pôle Nord. On a entendu le même message
en n’importe quel lieu de la planète. Même le tremblement de terre qui a précédé le Message et celui qui a suivi se sont produits de la même manière sur l’ensemble de la
planète, avec la même intensité, une durée et une forme identiques. Ceci fut la conclusion générale, bien qu’aucun sismographe n’ait pu enregistrer la forme des ondes de
choc.
Les postes de radio et de télévision n’ont plus cessé de diffuser des informations. Personne n’a plus respecté les programmes prévus. Toutes les nouvelles ne se référaient qu’au
Message et à ses conséquences. Les uns parlaient du Grand Événement, d’autres du Moment Zéro de la planète et d’autres d’Apocalypse. Qui pouvait penser à autre chose qu’à
cette voix puissante qui restait gravée dans l’esprit de n’importe quel homme de la planète ?  Toute la vie des mortels jusqu’au Message devait être réévaluée pour qu’une vie
nouvelle puisse voir le jour. L’incertitude qui préoccupait certains de la non-existence d’une Divinité susceptible d’imposer le cours de la vie sur la planète disparut. On ne
pouvait plus mettre en doute d’aucune manière ce qu’a vu, entendu et senti chacun. Au moins pour un bon laps de temps...
Immédiatement après le Message, ce sont les policiers, les ambulances et les pompiers qui s’en firent le plus, car ils ne pouvaient faire face au nombre immense d’appels
touchant des hommes morts, découverts dans différentes hypostases, en tous lieux, concernant aussi des armes de toutes sortes jetées sur les routes, à la poubelle et partout,
relatifs aussi à des incendies destructeurs… Qui avait encore besoin d’armes ? De plus, les surprises furent en rapport. Des hommes politiques, des hommes d’affaires, des
millionnaires ou des milliardaires, et même des chefs d’Etat furent retrouvés morts dans les minutes qui suivirent le Message. Personne en train de commettre un crime ou
quelque vol n’échappa au jugement divin.
Dans quelques pays ou dans certaines zones touchées par les désastres, il fut même nécessaire de faire appel à l’armée pour rassembler les cadavres des malfaiteurs en action,
selon la terminologie employée dans le Message. Durant les quelques dizaines de secondes que dura le Message (et les points de vue sur cette durée furent et sont restés très
différents), on a dénombré plus de six millions de morts. Dans le même temps, sur l’ensemble de la planète, à des heures différentes, ont péri des malfaiteurs des différents coins
du monde. C’est ainsi qu’on explique le nombre différent de morts d’un pays à l’autre, d’un fuseau horaire à l’autre. Lorsque fut lu le Message – exactement à midi pour le fuseau
horaire de l’Eastern Standard Time des États-Unis (EST) –, il était 17h00 à Londres, Belfast, Liverpool, Dublin, Casablanca (Maroc) et Dakar (Sénégal), 19h00 à Helsinki,
Bucarest, Athènes, Jérusalem et Le Cap, 20h00 à Moscou, La Mecque, Bagdad et Téhéran, 22h00 à Bombay (Inde) et en Russie centrale, alors qu’il était 23h00 à Dacca (Inde).
Le Message fut transmis à 00h00 à Bangkok (Thaïlande), Djakarta (Indonésie) et à Singapour (Malaisie) ; à ce moment là, il était 12h00 dans les villes de Montréal, Toronto,
Boston et New York, 11h00 à Chicago et à La Nouvelle Orléans, alors qu’il était 9h00 du matin sur la côte ouest, respectivement à Vancouver, San Francisco, Los Angeles et
San Diego. A Pékin, Shanghai, Hong Kong, Saigon, il était 1h00 du matin, mais le lendemain. Le jour suivant également, il était 2h00 du matin à Tokyo et à Yokohama, au
Japon, et 3h00 du matin à Séoul (Corée) et à Melbourne (Australie).
C’est ainsi que s’explique le nombre différent de condamnés à mort sur la planète, le plus grand nombre existant dans les grandes villes. Le nombre de morts parmi ceux qui
commettaient des actions considérées comme criminelles par la divinité fut de loin bien plus faible que celui de ceux qui perdirent la vie de mort naturelle ou par maladie.
Tous ceux qui avaient été condamnés avaient des visages rouges, ce qui facilita énormément le travail des médecins légistes. On constata qu’ils étaient tous morts par arrêt
cardiaque. La manière avec laquelle la Divinité a provoqué ce phénomène reste un grand mystère que personne ne s’est proposé de dénouer. Quel sens cela aurait-il eu !
Evidemment, des religions sur la planète ont cherché à répondre aux multiples interrogations qui se faisaient jour, chacune à la lumière de ses idéologies. Il est intéressant de
noter que la Divinité n’a favorisé aucune religion, aucune branche, aucune secte. On en a naturellement conclu que la Divinité qui a créé l’Univers et le contrôle accepte
toutes les religions, imposant Sa volonté de manière identique à toutes les créatures de la planète Terre. Si la Divinité avait favorisé, avec un quelconque mot du Message, les
quasi deux milliards de chrétiens de la planète, les quatre milliards restant, dans le camp adverse, se seraient sentis défavorisés. Et qui sait quel effet aurait produit cette injustice
! … Le même phénomène se serait produit si avaient été favorisés d’une façon quelconque les plus de 1,3 milliard de Musulmans ou le quelque un milliard d’Hindous qui vivent
sur la planète. Mais, si nous pensons que, parmi les deux milliards de Chrétiens, un milliard est catholique et que le reste est composé principalement de protestants et d’
orthodoxes, avec qui la Divinité doit-elle tenir ? Avec les 968 millions de catholiques ? Avec les 465 millions de protestants ? Avec les 275 millions d’«autres chrétiens» ? Avec
les 217 millions d’orthodoxes ? La religion chrétienne est la plus divisée de la planète. Elle est composée de 17 groupes principaux et d’autres groupes plus petits. Alors, qui doit
favoriser la Divinité, qui aime l’ensemble des habitants de la planète de manière identique et considère chacun comme son fils ?
En conséquence, il n’existe pas de religion majeure sur la planète telle qu’elle ne soit pas divisée. Mais cela ne veut pas dire que la Divinité ne doit pas toutes les traiter de la
même manière. Ainsi, les musulmans et les islamistes sont peut-être les plus unis, avec les sunnites, qui comptent 940 millions d’adeptes, suivis par les chiites, avec 120 millions
d’adeptes, alors que le mouvement ahmādiyya ne compte que 10 millions d’adeptes. Les hindouistes sont eux-même divisés en vishnouites, branche regroupant 580 millions de
croyants, suivis par les shivaïtes, avec 220 millions d’adeptes, les néo-hindouistes, avec 22 millions et les veerashaivistes, avec 10 millions de croyants. Chez les bouddhistes
existe le culte majeur du Mahāyāna, qui compte 185 millions d’adeptes, le culte du Theravāda, avec 124 millions de fidèles, suivi des lamaïstes, avec seulement 20 millions de
supporters enflammés. Le judaïsme lui-même est divisé entre croyants conservateurs, dont le nombre avoisinne les 4,5 millions d’âmes, les non affiliés ou séculiers, en nombre à
peu près égal à celui des conservateurs, suivi des réformateurs, avec environ quatre millions d’adeptes, des orthodoxes, qui regroupent plus de deux millions d’âmes et des
refondateurs, avec seulement 150.000 fidèles. Il y a d’autres religions comptant moins d’adeptes, telles que le jaïnisme, le shintoïsme, le zoroastrisme, le taoïsme, etc.
L’idée est que n’importe quelle religion ou dérivée d’une religion est minoritaire sur la planète eu égard au nombre d’habitants de celle-ci ; chaque adepte d’une religion, qu’
elle soit grande ou petite, est convaincu qu’il a adhéré à celle qui dit la vérité ou qu’il suit le rite le meilleur.
Les athées, les agnostiques, les hommes sans religion et ainsi nommés séculiers de la planète, c'est-à-dire un groupe de 1,2 milliard d’âmes représentant environ 20% du total
des habitants de la planète, ainsi que les adeptes de ces religions qui ne croient pas à une divinité créatrice de l’univers ont été les plus affectés par le Message. La dernière
phrase du message «Peu importent votre mode de soumission et votre manière de prier…» conduisait à la conclusion que, dans la conception de la Divinité, il est moins
important d’appartenir à un culte, à un rite, etc. déterminés que d’être honnête, de ne pas voler, de ne pas mentir et de ne pas tuer.
Les chrétiens de la planète furent cependant avantagés par l’Événement, puisque nombre d’entre eux ont jugé inopportun d’aborder le sujet, plus ou moins controversé, de la
détermination de la religion plus proche de la Divinité, comme idéologie, et de son rituel au cours des siècles. Ultérieurement, on a constaté que les débats sur ce thème se sont
révélés assez intéressants. Le texte 2:19 d’Isaïe fut utilisé fréquemment comme preuve : „On entrera dans les cavernes des rochers / Et dans les profondeurs de la poussière, / Pour
éviter la terreur de l’Eternel et l’éclat de sa majesté, / Quand il se lèvera pour effrayer la terre.” Mais comme Dieu s’est adressé en ces termes aux mortels à l’occasion du baptême
de Jésus-Christ : «Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis toute mon affection” (Luc, 3:22)», on a argumenté que, purement et
simplement, il s’est adressé de la même façon aux mortels 2.000 ans plus tard, car il était contrarié que l’ensemble de l’enseignement des Ancien et Nouveau Testaments ait été
en grande partie ignoré des faux croyants de la planète. Le mensonge, le crime, le vol et les guerres, si clairement combattus dans les enseignements de toutes les religions de
la planète, se sont perpétués, comme si ces mauvaises actions étaient inconnues depuis des siècles et n’avaient jamais été combattues. Comme argument, dans le monde
chrétien, on peut citer Matthieu (28:2) : «Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit du ciel... », qui explique que le Message transmis
n’a différé en rien de ceux transmis antérieurement, à d’autres occasions. Les preuves présentées ont été particulièrement claires.
Tous ceux qui étaient soumis ou moins soumis à Dieu sont arrivés à la conclusion que la patience du Créateur avait atteint ses limites et que, de ce fait, il a décidé d’
entreprendre quelque chose de plus clair que ce qu’il avait fait 2.000 ans plus tôt, quand il avait „sacrifié” son Fils bien aimé pour sauver les mortels de leurs péchés et les
convaincre de ne plus transgresser l’enseignement divin. Il est vrai que, lorsqu’il s’adressa directement aux mortels, en commençant par Adam et Eve, il ne fut pas toujours
écouté. Mais il n’a eu de cesse de communiquer avec les mortels. Il s’est adressé à de multiples reprises à Jacob, le fils d’Isaac, puis à Moïse, pour lui apprendre comment fuir d’
Egypte, lui apportant les 10 Commandements et d’autres enseignements si utiles... Pourquoi a-t-il fait une pause aussi longue, cessant de s’adresser directement aux descendants
actuels de Moïse ? On a argumenté que tout fut planifié de telle sorte que, lors de l’Apocalypse, d’après les Écritures, le Fils du Créateur, Jésus-Christ, subisse le Jugement
Dernier. Seulement, par cette intervention divine, on a abouti à une réduction importante du nombre de pécheurs sur la planète, de telle sorte que le Jugement Dernier ne soit
plus possible. L’intention divine a démontré son intérêt vu qu’il n’existait que trop peu d’hommes qui aient fauté «avec ou sans intention».
La grande majorité des mortels peuvent argumenter qu’ils n’ont jamais entendu parler de Dieu, puisque dans les coins de la planète où ils habitent, on ne parle jamais du
Créateur ou de Son fils, de même qu’on ne parle pas, dans le monde chrétien, de Bouddha ou de Lopburi, de Bodh Gayâ, où le Bouddha a reçu la parole divine ou de Sarnath,
où il a prononcé son 1er sermon.
Les Musulmans connaissent les enseignements du Coran, ils vénèrent Allah, mais aussi Mahomet, son envoyé, ils se rendent à La Mecque et à Médine, mais ils n’ont pas eu l’
occasion de recueillir beaucoup de détails sur d’autres religions. Les hindouistes connaissent beaucoup de choses sur Vārānasī et sur le fleuve Gange, mais ils ne connaissent
rien sur Jérusalem. Et on peut multiplier les exemples…
De toute façon, le Message est arrivé à temps. Grâce à lui, la Divinité s’est adressée aux hommes de la planète, comme elle l’avait fait à de multiples reprises durant les 3.000 –
4.000 années qui ont précédé. On peut cependant s’étonner que cette adresse ait tant tardé, laissant ainsi se dérouler, durant ce laps de temps, des guerres innombrables, sans
raison, des crimes et calamités importantes.
Les postes de radio et de télévision n’ont cessé de diffuser des nouvelles relatives à l’Événement. Quelques heures seulement après le Message, les chefs d’État du monde se sont
adressés à leurs co-nationaux, ordonnant l’ordre, le calme et l’espoir. Le Président des États-Unis d’Amérique a prononcé, quant à lui, un discours à part. Il s’est adressé en ces
termes à la Divinité, à son peuple, mais aussi à la planète tout entière :
«Divinité Suprême, maîtresse de l’Univers et de nos âmes,
J’ose m’adresser à Toi et aux millions d’êtres humains qui peuvent me voir à cet instant. Ici, sur Terre, aux États-Unis d’Amérique, nous sommes comblés par la force et la clarté
du Message. Nous avions besoin de cette intervention limpide pour éclairer nos esprits embrouillés et confus. Sur la planète, on n’a rien respecté des enseignements de tant de
religions qui ont existé et existent. A présent, nous savons ce que nous avons à faire et nous ne transgresserons plus l’ordre divin en aucun cas. En tant que représentant du
peuple américain, je ferai tout mon possible, avec mon pouvoir limité de mortel, pour exaucer Ta volonté, dans l’esprit du Message.
Frères américains, frères habitants de la planète Terre,
Aux États-Unis d’Amérique et sur toute la planète, nous avons été témoins du plus grand Événement de l’humanité de tous les temps. Des rapports que nous avons reçus, il ressort
clairement que tout mortel a eu vent du Message et a pas senti les tremblements de terre qui l’ont précédé et l’ont suivi, engendrés par la volonté divine. Ceux qui n’ont encore
rien appris de cet événement jusqu’à cet instant doivent savoir que le sommet Chomolungma, dans l’Himalaya, a été rabaissé de 16.405 pieds ou 5.000 mètres, tandis que la
plus grande profondeur de la planète, à proximité des îles Marianne, au milieu de l’Océan Pacifique, a été également réduite dans une proportion gigantesque. Il n’y a pas eu
de morts consécutivement à ces événements générés par la Divinité, à l’exception, comme vous le savez, de ceux des créatures qui ont été éliminées au moment où elles ont
été surprises en flagrant délit d’actions criminelles. La police, les pompiers et l’armée ont commencé l’action de collecte de ceux qui ont été éliminés. La population est priée d’
informer les postes de police les plus proches de la présence de ceux-ci. Conjointement, on collectera toutes les armes abandonnées sur la voie publique ou celles que les
Américains ont obligation de rendre. Toutes les mesures seront prises pour se conformer à la volonté divine. L’armée, qui se trouve en différentes missions, ainsi que les troupes
stationnées sur les bases militaires ont déjà reçu ordre de détruire tout leur équipement. L’humanité n’a plus besoin d’armes, si ce n’est pour le sport et pour la chasse. Une
rencontre entre tous les chefs d’État va être convoquée et toutes les mesures seront prises pour se conformer à l’ordre de Dieu. J’ai dit Dieu au lieu de Divinité pour faciliter l’
_expression, en vertu de mon éducation chrétienne. J’espère que les pratiquants des autres religions de la planète ne m’en tiendront pas rigueur. Je suis convaincu que, en ce
qui concerne la foi, nous aboutirons à un consensus général : Dieu appartient à tous ! Mais, à présent, mettons-nous à l’ouvrage ! Nous avons beaucoup à faire dans les jours, les
semaines et les mois à venir.
Que la Divinité bénisse la planète Terre ! »
Personne n’a applaudi le discours du président. D’aucuns ont fait le signe de la croix, d’autres se sont agenouillés, la planète tout entière a prié pour que triomphe une vie
pacifique. Il n’y a pas eu non plus de conférence de presse. Chaque journaliste s’est retiré en silence.
*
*        *
Un mois s’est écoulé depuis le jour „0” de l’humanité. On ne parle de rien qu’autre que du Message et de ses conséquences. Durant le court laps de temps qui s’est écoulé, la vie
sur la planète s’est radicalement transformée. Il n’a plus été fait état de vols, crimes, scandales, sacrilèges… La Divinité s’est adressée aux mortels avec tant de conviction que
toutes les religions se sont alignées sur le Message. Même si le Message a convaincu la grande majorité des mortels (je dis la grande majorité, car il existe cependant des
individus aux points de vue bizarres) qu’il existe une Divinité capable de contrôler la planète Terre, les discussions qui ont eu lieu ultérieurement sont devenues tout à fait
passionnantes. Tous les dirigeants des religions majeures de la planète ont tenu des discours pleins d’ardeur, expliquant leur point de vue. Les mortels avaient besoin d’
explications, même si d’aucuns se sont opposés à toute forme de discussion sous prétexte de risquer de fâcher la Divinité. Durant les premières minutes qui ont suivi le Message
et après le tremblement de terre qui en est résulté, les hommes, par centaines de milliers, se sont rassemblés sur la place Saint-Pierre de Rome. Au bout de deux heures, la place
et les rues adjacentes étaient pleines de croyants catholiques, mais aussi d’adeptes d’autres religions de la Cité Éternelle. Le même phénomène s’est produit dans tous les lieux
saints de la planète. Les lieux de culte se sont trouvés également archi-bondés de paroissiens, qu’ils soient chrétiens orthodoxes, catholiques ou protestants, adeptes du
judaïsme, musulmans, adeptes du sunnisme ou du chiisme, hindous des deux principaux courants : vishnouisme ou shivaïsme, avec, de plus, la secte influencée par l’islamisme,
à savoir la religion sikh, bouddhistes de l’hināyāna, du mahāyāna ou lamaïstes, adeptes du taoïsme, shintoïstes, adeptes des religions de l’Afrique noire et encore bien d’autres,
plus ou moins connues sur la planète. Les chefs spirituels et théoriciens de chaque religion ont donné leurs explications, toutes plus intéressantes les unes que les autres.
Le discours du Pape de Rome serait trop long pour être reproduit ici, mais il mérite qu’on s’y attarde sur les principales idées. D’après Sa Sainteté, la divinité qui s’est adressée à
la planète n’était autre que Dieu, celui qui a créé l’Univers, comme on le connaît dans les religions judaïque et chrétienne. La communication avec les mortels s’est faite par l’
intermédiaire du Saint-Esprit. Le Saint-Père a démontré qu’il était prévisible que Dieu intervienne directement. Pour étayer sa thèse, il cita le passage d’Isaïe que nous avons
mentionné supra, sachant que cela ne fait pas de mal de le répéter : „On entrera dans les cavernes des rochers / Et dans les profondeurs de la poussière, / Pour éviter la terreur
de l’Eternel et l’éclat de sa majesté, / Quand il se lèvera pour effrayer la terre.”
Faisant référence aux tremblements de terre qui ont précédé et suivi le Message, le Pape a cité Matthieu (28:2): „Et voici, il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange
du Seigneur descendit du ciel...”
La voix qui a effrayé tous les mortels de la planète était la même qui s’était fait entendre au cours du baptême du Rédempteur, comme l’a relaté Luc (3:22) : «Et une voix fit
entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis toute mon affection”.
La crise agnostique qui a sévi sur terre a déterminé Dieu à intervenir directement, comme il l’a fait à de multiples reprises dans un passé lointain. De même que Dieu s’était
adressé aux mortels au cours du baptême de Jésus-Christ, de même il s’est adressé à l’humanité 2.000 ans plus tard, peiné que l’ensemble de l’enseignement des Ancien et
Nouveau Testaments ait été ignoré des faux croyants de la planète. Le mensonge, le crime, le vol et les guerres, fléaux sur terre, très clairement combattus par les
enseignements de toutes les religions de la planète et dans les Saintes Écritures, se sont perpétués en avalanche et sont devenus un danger imminent pour l’humanité. Les
représentants de toutes les religions sont tombés d’accord sur le fait que la patience du Créateur avait atteint ses limites. Furent énumérés les événements les plus connus de l’
histoire de la communication directe de Dieu avec les mortels, en commençant par Adam et Ève. On a expliqué comment Dieu s’est adressé directement à Caïn, le meurtrier de
son frère Abel ; comment, plus tard, il s’est adressé directement à Noé, lui conseillant de construire sa célèbre arche ; ensuite, il s’est impliqué directement dans la cité de Babel
(c’est à dire la Confusion). Plus tard, Dieu s’est adressé à Abraham et lui ordonna de partir pour le pays de Canaan. D’ailleurs, avec Abraham, il a communiqué directement en de
multiples circonstances. Parfois, Abraham communiqua seulement avec l’ange de Dieu, mais il n’a pas toujours écouté les conseils ou les préceptes divins. Dieu ne s’est pas mis
en colère et n’a eu de cesse de communiquer avec les mortels qu’il a créés avec son amour. À de multiples reprises, il s’est adressé directement à Jacob, fils d’Isaac, puis à
Moïse, pour lui enseigner comment fuir d’Egypte. À celui-ci, il a transmis les dix commandements immortels et bien d’autres enseignements, si utiles aux descendants de Adam
et Ève : „Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix” (Exode, 19:19).

*
*        *
…Nous sommes en l’an 77 AM (Après le Message). Je revois les notes écrites à ce tournant de l’histoire de la planète. Je regrette de ne pas avoir continué à relater les étapes qui
ont suivi la diffusion du Message, les changements qui se sont produits, les complications qui ont vu le jour. De toute façon, on a écrit et on continue à écrire suffisamment sur le
sujet. Vivons-nous dans un monde meilleur ? C’est difficile à dire. Les progrès techniques sont incroyables, spécialement dans les domaines de l’informatique et des
télécommunications. Mais au profit de qui ? La période initiale fut bien plus intéressante. Ultérieurement, pas à pas, les hommes ont commencé à oublier le Message et les
commandements divins. Il n’existe plus de frontière entre Etats, mais d’innombrables conflits sont en cours. Certains sont nostalgiques et déplorent la période antérieure au
Message. Les crimes ont repris, les hommes mentent et volent à nouveau. On croit que la Divinité ne va pas intervenir directement avant 2.000 nouvelles années, lorsque se
produira un autre événement majeur. Peut-être l’Apocalypse ! Jusque là, je peux voler, mentir et tromper autrui, le temps suit son cours !
Hier, une nouvelle incroyable a fait le tour de la planète : au Moyen-Orient a explosé une bombe atomique. La 3e guerre mondiale aurait-elle commencé ? La dernière…
Carti Publicate
ALTE ARTICOLE

Străin în America